Αρχική

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
 1. Χρήση γυαλιών ηλίου με μέγιστη απορροφητικότητα (φακοί μελανίνης, blue blockers, polarized). Στις προδιαγραφές των γυαλιών να αναγράφεται σαφώς ότι μπλοκάρουν κατά 99% ή 100% τις υπεριώδεις ακτίνες. Το χρώμα δεν παίζει ρόλο.
 2. Τα γυαλιά του ήλιου πρέπει να καλύπτουν από την πλάγια περιοχή προς τους κροτάφους. Με αυτόν τον τρόπο εμποδίζεται η είσοδος των υπεριωδών ακτίνων του ήλιου από τα πλάγια.
 3. Τα γυαλιά ήλιου πρέπει να χρησιμοποιούνται, εάν είναι δυνατόν, κάθε φορά που βγαίνουμε έξω στον ήλιο. Κατά τις ώρες του μεσημεριού και νωρίς το απόγευμα, οι υπεριώδεις ακτίνες είναι πιο ισχυρές. Το ίδιο ισχύει και σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο.
 4. Χρήση καπέλου με μεγάλο γείσο, που προσφέρει προστασία από τις ηλιακές ακτίνες. Ακόμη και κατά τις συννεφιασμένες μέρες, η υπεριώδης ακτινοβολία διαπερνά τα λεπτά σύννεφα και την ελαφριά ομίχλη.
 5. Χρήση ειδικών αντηλιακών σκευασμάτων για το δέρμα περιμετρικά των οφθαλμών.
 6. Άτομα που χρησιμοποιούν φακούς επαφής που προστατεύουν από τις υπεριώδεις ακτίνες, επιπρόσθετα πρέπει να φορούν  και γυαλιά ήλιου.PREDICT

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ


ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
 1. Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο μεταξύ των ωρών 11.00π.μ. και 3.00μμ. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται η χρήση αντηλιακών σκευασμάτων, ακόμα και αν υπάρχουν σύννεφα, αφού η υπεριώδης ακτινοβολία έχει διαπεραστική ικανότητα.
 2. Χρήση ειδικού ρουχισμού με αντανακλαστικές ιδιότητες, ώστε η ηλιακή ακτινοβολία να μην τα διαπερνά. Αναφορικά στα βρέφη που δεν μπορεί να γίνει χρήση αντηλιακών σκευασμάτων, ορθή είναι η κάλυψη όλου του σώματός τους με ρούχα.
 3. Χρήση αντηλιακών σκευασμάτων με δείκτη προστασίας μεγαλύτερο του 15. Συνήθως, ο δείκτης προστασίας από 15 έως 20 καλύπτει το ευρύτερο φάσμα του πληθυσμού. Σε ειδικές περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί σκεύασμα με δείκτη προστασίας μεγαλύτερο του 50. Πρέπει, επίσης, να αναγράφεται ότι προστατεύει από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες Α, Β (UVA,UVB).
 4. Τοποθέτηση του αντηλιακού σκευάσματος 30 λεπτά πριν από την έκθεση στον ήλιο. Η επάλειψη να γίνεται σε όλα τα μέρη τα οποία εκτίθενται, όπως το σώμα, τα χέρια, τα χείλη, το πρόσωπο και τα αυτιά. Ενδείκνυται η τοποθέτηση του αντηλιακού κάθε 2 ώρες.


PREDICT

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 ΤΟΥ Ν. 2071/1992
 1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του.
 2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σ’ αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
 3. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.
 4. Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ότι αφορά στην κατάστασή του.
 5. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεως του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.
 6. Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, έχει το Δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνηθών ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή.
 7. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφαση του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευσή. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
 8. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.
 9. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σε αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
 10. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ' αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.


PREDICT

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ
 1. Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και παραμονή σε σκιασμένους και δροσερούς χώρους. Σε περίπτωση αναγκαστικής έκθεσης στον ήλιο πρέπει να χρησιμοποιείται καπέλο ή γενικά κάλυμμα κεφαλής. Η ένδυση να αποτελείται, κατά προτίμηση, από λεπτά, ευρύχωρα, ανοιχτόχρωμα, κυρίως βαμβακερά ενδύματα.
 2. Αποφυγή, κατά το δυνατό, σωματικής κόπωσης.
 3. Άφθονη λήψη δροσερού νερού ή φυσικών χυμών. Αποφυγή σακχαρούχων, ανθρακούχων ποτών.
 4. Λήψη ελαφράς, άλιπης, αλατισμένης τροφής, κατανεμημένης σε μικρά συχνά γεύματα. Αποφυγή οινοπνευματωδών ποτών.
 5. Συχνά δροσερά λουτρά, τοποθέτηση ψυχρών επιθεμάτων.
 6. Οι ευρισκόμενοι σε φαρμακευτική αγωγή και ιδίως όσοι λαμβάνουν διουρητικά, ηρεμιστικά, αντιυπερτασικά, αντιισταμινικά, Β’ αναστολείς κ.α. φάρμακα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους θεράποντες γιατρούς τους, προκειμένου να λαμβάνουν  τις ανάλογες οδηγίες.
 7. Επίσης, σε διαρκή επαφή με τους γιατρούς τους πρέπει να βρίσκονται όσοι πάσχουν από νοσήματα του καρδιοαγγειακού, κεντρικού νευρικού και αναπνευστικού συστήματος, οι διαβητικοί, νεφροπαθείς, αλκοολικοί, καθώς και οι πάσχοντες από πάσης φύσεως βαρέα νοσήματα.
 8. Οι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε περιοχές του κέντρου που διακρίνονται από υψηλά ατμοσφαιρική ρύπανση και αυξημένη κυκλοφορία.
 9. Οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας είναι προτιμότερο τις θερμές ώρες της ημέρας να παραμένουν, με κλειστά παράθυρα, στο σπίτι τους και να χρησιμοποιούν ανεμιστήρες ή κλιματιστικές συσκευές.
 10. Οι ευπαθείς κατηγορίες πληθυσμού είναι τα βρέφη, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, οι υπερήλικες, οι αγρότες, οι εργάτες, οι αθλητές κ.α.
 11. Όλοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους εφόσον εμφανίσουν ζάλη, κεφαλαλγία, ίλιγγο, υπνηλία, διαταραχές συμπεριφοράς, ναυτία, εμέτους, κράμπες κ.α.Γράφει η
MD, PhD ΜΑΛΛΙΟΥ ΣΑΒΒΟΥΛΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ
Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Μαστολογικής Εταιρείας
PREDICT

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ
Τους θερινούς μήνες η αυξημένη ηλιοφάνεια, η υπεριώδης ακτινοβολία και η ελάττωση των δακρύων λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας, έχουν σαν συνέπεια να εμφανίζονται διάφορα οφθαλμολογικά προβλήματα όπως επιπεφυκίτιδα, κερατίτιδα, δερματίτιδα βλεφάρων, φωτοτραυματισμός κ.α. Ακόμη, είναι συχνές οι μολύνσεις των ματιών από τις ακάθαρτες πισίνες ή τη θάλασσα, από την κακή συντήρηση των φακών επαφής, από τα βρώμικα χέρια κ.α. 


Όλα αυτά σε συνδυασμό με διάφορα ξένα σώματα που μπαίνουν στα μάτια μας, όπως άμμος και μικροσκοπικά έντομα, δημιουργούν έντονες ενοχλήσεις στα μάτια. Τα μάτια επίσης είναι ευαίσθητα στο θαλασσινό νερό, γιατί αυτό είναι πλούσιο σε αλάτι. 


Επίσης τα μάτια είναι ευαίσθητα στο χλώριο της πισίνας. Στην πισίνα επίσης εύκολα μεταδίδονται διάφορες επιπεφυκίτιδες. Η άμμος και η ύπαρξη εντός της μικροβίων και ιών προκαλεί συχνά φλεγμονές των ματιών. Αλλά και η έκθεση των ματιών στον ήλιο χωρίς την προστασία γυαλιών είναι επικίνδυνη. Ο κλιματισμός προκαλεί επίσης ξηροφθαλμία.
Μέτρα προστασία των ματιών


Καλή υγιεινή των ματιών: Μετά την πισίνα ή το μπάνιο στη θάλασσα πρέπει να ξεπλένουμε τα μάτια μας με άφθονο νερό.


Γυαλιά ηλίου: Τα γυαλιά τα φοράμε πρωτίστως για την προστασία των ματιών από την βλαβερή υπεριώδη ακτινοβολία και όχι μόνο ως αξεσουάρ μόδας. Η χρήση γυαλιών ηλίου επιβάλλεται σε όλες τις ηλικίες, ακόμη και στα παιδιά και στα νήπια γιατί οι βλάβες των ματιών είναι αθροιστικές. Ειδικά όταν βρισκόμαστε κοντά στη θάλασσα τα μάτια μας εκτίθενται σε ακτινοβολία υψηλής έντασης λόγω αντανάκλασης στην επιφάνειά της. 


Φακοί επαφής: Όσοι φορούν φακούς επαφής είναι πιο επιρρεπείς στις φλεγμονές και τις μολύνσεις κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Τα συνήθη συμπτώματα είναι το τσούξιμο, η ερυθρότητα, η αίσθηση ξένου σώματος, η παροδική θολερότητα της όρασης που καθαρίζει με το ανοιγοκλείσιμο των ματιών, η φαγούρα και ο πόνος. Σε περίπτωση που κάποιος που φορά φακούς επαφής νιώσει ενόχληση, βγάζει τους φακούς. Την καλοκαιρινή περίοδο καλύτερα να χρησιμοποιούνται ημερήσιοι φακοί και όχι μηνιαίοι ή ετήσιοι.
Γράφει η
MD, PhD ΜΑΛΛΙΟΥ ΣΑΒΒΟΥΛΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ
Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Μαστολογικής Εταιρείας
PREDICT

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

PET SCAN ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Γράφει η
MD, PhD ΜΑΛΛΙΟΥ ΣΑΒΒΟΥΛΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ
Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Μαστολογικής Εταιρείας
PREDICT


 
PET SCAN ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Η Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET) με φθοριο-δεοξυ-γλυκόζη (18F-FDG) είναι μια μέθοδος συμπληρωματική της συμβατικής απεικόνισης στην αρχική διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του μαστού, την επανασταδιοποίηση, την εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία, την ανίχνευση υπολειπόμενης νόσου ή υποτροπής και την πρόγνωση της έκβασης της νόσου.


Στην αρχική διάγνωση και σταδιοποίηση και επανασταδιοποίηση του πρωτοπαθούς καρκίνου του μαστού η FDG-PET έχει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα λόγω ανίχνευσης λεμφαδενικών, οστεολυτικών ή απομακρυσμένων μεταστάσεων. Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα παρατηρούνται σε μικρό μέγεθος όγκου μικρότερο του 1 εκατοστού, σε καλά διαφοροποιημένους όγκους όπως είναι το καρκίνωμα in situ και στο λοβιδιακό καρκίνωμα. Ψευδώς θετικά αποτελέσματα οφείλονται σε πρόσφατη λήψη βιοψίας, σε πρόσφατους χειρισμούς, σε φλεγμονώδεις καταστάσεις και σε ιναδένωμα.
Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην εκτίμηση της διήθησης των έσω μαστικών λεμφαδένων, αποφεύγοντας έτσι τους δύσκολους χειρουργικούς χειρισμούς. Η ευαισθησία της μεθόδου για ανίχνευση μεταστάσεων στους μασχαλιαίους λεμφαδένες είναι πολύ μεγάλη, αλλά δεν μπορεί να ανιχνεύσει μικρομεταστάσεις και να γίνει προσδιορισμός του αριθμού των διηθημένων λεμφαδένων.


Η FDG-PET είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην ανίχνευση τυχόν υποτροπής της νόσου, όπως στην περίπτωση της ασυμπτωματικής αύξησης των καρκινικών δεικτών ή σε αμφίβολο απεικονιστικό έλεγχο.
Σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο μαστού που λαμβάνουν προεγχειρητική χημειοθεραπεία, η μέθοδος χρησιμοποιείται για την πρώιμη μετά τον τρίτο κύκλο χημειοθεραπείας, εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία.
Επίσης η μέθοδος είναι πιο ευαίσθητη από το σπινθηρογράφημα οστών στην ανίχνευση τυχόν οστεολυτικών μεταστάσεων.


Χρησιμοποιούνται και άλλα ραδιοφάρμακα PET (11C- μεθειονίνη για την εκτίμηση πρωτεϊνοσύνθεσης, 11C ή 18F–θυμιδίνη για την εκτίμηση σύνθεσης DNA , 18F-μισονιδαζόλη για την εκτίμηση υποξίας και 18F ανάλογα οιστρογόνων για την εκτίμηση οιστρογονικών υποδοχέων, με τα οποία λαμβάνονται πληροφορίες για την κλινική συμπεριφορά του όγκου και γίνεται έτσι εξατομικευμένος σχεδιασμός της θεραπείας ανάλογα με την βιολογία του όγκου.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 1. Podoloff DA, Ball DW, Ben-Josef E, et al. NCCN task force: clinical utility of PET in a variety of tumor types. J Natl Compr Canc Netw. 2009 Jun 7. Suppl 2:S1-26. Review.
 2. Hackney D. Radiologic imaging procedures. In: Goldman L, Ausiello D, eds. Cecil Medicine. 23rd ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 2007:chap 419.
 3. Quon A, Gambhir SS. FDG-PET and beyond: molecular breast cancer imaging. J Clin Oncol. (Mar. 2005) 10;23(8):1664-73.
 4. Doshi NK, Shao Y, Silverman RW, et al: Design and evaluation of an LSO PET detector for breast cancer imaging. Med Phys (2000) 27:1535-1543.
 5. Ohta M, Tokuda Y, Suzuki Y, et al: Whole body PET for the evaluation of bony metastases in patients with breast cancer: Comparison with Tc-99m-MDP bone scintigraphy. Nucl Med Commun (2001) 22:875-879.
 6. Mankoff DA, Peterson LM, Stekhova S, et al: Uptake of [F-18]-Fluoroestradiol (FES) predicts response of recurrent or metastatic breast cancer to hormonal therapy. J Nucl Med (2003) 44:126.
 7. Lovrics P, Chen V, Coates G, et al: A prospective comparison of positron emission tomography scanning, sentinel lymph node biopsy and axillary dissection in staging patients with early stage breast cancer. Breast Cancer Res Treat (2002)76:S129.
 8. Guller U, Nitzsche E, Moch H, et al: Is positron emission tomography an accuate non-invasive alternative to sentinel lymph node biopsy in breast cancer patients? J Natl Cancer Inst(2003) 95:1040-1043.
 9. Hodgson, NC., Gulenchyn, KY. Is There a Role for Positron Emission Tomography in Breast Cancer Staging? Journal of Clinical Oncology, (Feb. 2008)Vol 26, No 5 pp. 712-720
 10. Avril N, Sassen S, Roylance R. Response to therapy in breast cancer. J Nucl Med. 2009;50 (Suppl 1):55-63