Αρχική

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Ε.Ο.Π.Υ.Υ: Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών ΥγείαςΛιγότερες θα είναι πλέον οι παροχές υγείας με τον ενιαίο κανονισμό που θεσπίζεται για όλα τα ταμεία. Οι ασφαλισμένοι θα απολαμβάνουν κοινή αντιμετώπιση, αλλά και σημαντικά λιγότερα προνόμια σε σύγκριση με το προϋπάρχον καθεστώς. H ιατρική περίθαλψή θα παρέχεται σε όλους τους ασφαλισμένους από όλες τις κατά τόπους δομές, όπως νοσοκομεία του ΕΣΥ, στρατιωτικά, πανεπιστημιακά κλπ. Σε περιπτώσεις όπου για την ίδια νοσηλεία υπήρχε διαφορετική αντιμετώπιση των ασφαλισμένων, θεσπίζεται κοινή αντιμετώπιση.
Αναλυτικότερα:
 • Οι ημέρες νοσηλείας σε ΜΕΘ θα γίνονται με στόχο την αποφυγή της παρατεταμένης νοσηλείας. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται εντός των δομών του ΕΣΥ και όταν γίνονται σε εργαστήρια θα απαιτείται θεώρηση για κόστος πάνω των 50 ευρώ.
 • Τα προϊόντα ειδικής διατροφής θα χορηγούνται σε συγκεκριμένες παθήσεις, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 10% και πλαφόν.
 • Για τις υπηρεσίες φροντίδας σε κέντρα διημέρευσης ημερησίας φροντίδας μπαίνει όριο οι 16 ώρες την ημέρα.
 • Κόβονται οι αποκλειστικές νοσοκόμες από τις ιδιωτικές κλινικές.
 • Πλέον για νοσηλεία στο εξωτερικό η αποζημίωση από 100% πέφτει στο 30% για χώρες εκτός Ε.Ε. και στα 90 ευρώ την ημέρα για την Ε.Ε. συν τα εισιτήρια
 • Τα ποσά για έξοδα μετακίνησης νεφροπαθών για αιμοκάθαρση κλιμακώνονται από 115-400 ευρώ, ενώ σε φορείς έφταναν και τα 650
 • Το βοήθημα τοκετού γίνεται 900-1600 ευρώ αντί 1765 που έφτανε σε κάποια ταμεία
 • οι φυσικοθεραπείες επιτρέπονται έως 12 το 6μηνο και με απόδοση 20 ευρώ την συνεδρία.
 • το επίδομα λουτροθεραπείας δεν θα ξεπερνάει τα 250 ευρώ το έτος και της αεροθεραπείας τα 200

 
Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας οι αλλαγές είναι οι εξής:


ΠΡΟΫΠΑΡΧOΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ
1 Κανονισμοί Παροχών Υγείας με διαφορετικές παροχές, ως προς το είδος, την έκταση, το ύψος, τον τρόπο και τη διαδικασία χορήγησης καθώς και διαφορετικό ποσό συμμετοχής των ασφαλισμένων στις δαπάνες, όπου αυτό προβλέπεται, μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας για όλους τους φορείς που διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων σε ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, ως προς το είδος, την έκταση, το ύψος, τον τρόπο και τη διαδικασία χορήγησης καθώς και το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων στις δαπάνες. Το ύψος όλων των χορηγούμενων παροχών καθορίζεται με βάση το ισχύον κρατικό τιμολόγιο και το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπουν οι συνομολογούμενες κάθε φορά συμβάσεις.
2 Oι ασφαλιστικοί οργανισμοί εξασφαλίζουν ιατρική περίθαλψη στους ασφαλισμένους τους (άμεσα και έμμεσα), ως εξής: από γιατρούς που είναι υπάλληλοι του οργανισμού και αμείβονται με μισθό (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ), από τα πολυιατρεία των φορέων στα οποία υπηρετούν γιατροί με μισθό ή με σύμβαση έργου (IKA-ETAM), από το ΕΣΥ με αγροτικούς γιατρούς, γιατρούς νοσοκομείων και κέντρων υγείας (IKA-ETAM, OAEE, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ), από συμβεβλημένους με τους οργανισμούς γιατρούς με τους οποίους συνάπτεται σύμβαση έργου και αμείβονται ανάλογα με τον αριθμό των ασφαλισμένων (ΟΑΕΕ), από συμβεβλημένους με τους φορείς γιατρούς, οι οποίοι αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση (ΟΠΑΔ), από ιδιώτες γιατρούς ελεύθερης επιλογής των ασφαλισμένων (εκτός ΟΓΑ) για έκτακτες περιπτώσεις, και γίνεται απόδοση της δαπάνης στον ασφαλισμένο σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο. Παρέχεται ιατρική περίθαλψη σε όλους τους ασφαλισμένους από όλες τις κατά τόπους δομές: νοσοκομεία των σχηματισμών του ΕΣΥ, στρατιωτικά νοσοκομεία, πανεπιστημιακά νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, κέντρα υγείας, αγροτικά ιατρεία, πολυιατρεία, ιατρεία ασφαλιστικών οργανισμών, εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικών κλινικών, οικογενειακούς γιατρούς, ιατρούς συμβεβλημένους με το φορέα, κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, κλινικές και ιδρύματα χρονίων παθήσεων.
3 Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στους ασφαλισμένους μέσω ημερήσιου κλειστού νοσηλίου κρατικών νοσοκομείων (από 58,69Ε-192,22Ε ανάλογα με τη θέση και τον τομέα νοσηλείας) ή συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών (34,63Ε - 65,20Ε ανάλογα με τη θέση και τον τομέα νοσηλείας). Πέραν αυτού οι ασφαλιστικοί φορείς καταβάλουν δαπάνες για τα εξαιρούμενα του νοσηλίου φάρμακα, ειδικές εξετάσεις και υγειονομικά υλικά. Καθιερώνεται κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο (ΚΕΝ) για νοσοκομεία του ΕΣΥ στο οποίο περιλαμβάνονται τα πάντα, για όλη τη διάρκεια νοσηλείας. (Y4α/οικ.85649/27-7-2011, B/1702). Καθιερώνεται κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο (ΚΕΝ) για τις συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, που είναι αυτό της Y4α/οικ.85649/27-7-2011 (B/1702) προσαυξημένο κατά 20%. Τα ανωτέρω ισχύουν στο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων.
4 Η νοσηλεία στην μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και στην μονάδα αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ) γίνεται με ημερήσια χρέωση (ΜΕΘ 187,82Ε και ΜΑΦ 93,92Ε), με εξαιρούμενα, για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό. Καθιέρωση τιμής πακέτου (κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο) για νοσηλεία στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, σε ΜΕΘ (400έως 800Ε ημερησίως, κλιμακούμενα ανάλογα με τον αριθμό ημερών νοσηλείας) και σε ΜΑΦ (250Ε ημερησίως) χωρίς εξαιρούμενα, όπου περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες περίθαλψης κατά τη διάρκεια της νοσηλείας με αποτέλεσμα τον έλεγχο του κόστους και την αποφυγή της παρατεταμένης νοσηλείας.
5 Παρακλινικές εξετάσεις (μικροβιολογικές, βιοχημικές, ανοσολογικές, παθολογοανατομικές, ακτινολογικές & ηλεκτρονικές εξετάσεις κ.λ.π.) ανάλογα με τον ασφαλιστικό φορέα. Συμμετοχή των ασφαλισμένων προβλέπεται 25% (άμεσα και έμμεσα μέλη) στον ΟΑΕΕ και στον ΟΠΑΔ 25% μόνο για τα έμμεσα μέλη. Οι παρακλινικές εξετάσεις πραγματοποιούνται εντός των δομών του Οργανισμού, στους σχηματισμούς του ΕΣΥ καθώς και σε συμβεβλημένα ιδιωτικά εργαστήρια. Όταν πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένα ιδιωτικά εργαστήρια συμμετέχουν οι ασφαλισμένοι σε ποσοστό 15% επί της δαπάνης και απαιτείται θεώρηση για εξετάσεις κόστους πάνω από 50Ε.
6 Τα προϊόντα ειδικής διατροφής χορηγούνται σε διαφορετικές ποσότητες, χωρίς πλαφόν και χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τους επιμέρους κανονισμούς παροχών. Προσδιορίζονται οι παθήσεις στις οποίες θα χορηγούνται τα συγκεκριμένα σκευάσματα. Καθιερώνεται ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου 10% επί της δαπάνης. Προβλέπεται με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα να καθορίζονται ανώτατες τιμές για τα είδη αυτά.
7 Η περίθαλψη στα κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης είτε κλειστής είτε ημερήσιας νοσηλείας παρέχεται σύμφωνα με το Π.Δ. 383/2002 (ημερήσιο νοσήλιο 150 Ε κλειστής νοσηλείας και 70 Ε ημερήσιας νοσηλείας). Παρατηρείται το φαινόμενο να νοσηλεύονται στα κέντρα αυτά ασθενείς με εγκεφαλικά επεισόδια και η νοσηλεία τους να παρατείνεται για μεγάλο διάστημα, πράγμα το οποίο ανεβάζει το κόστος για τον Φορέα. Η περίθαλψη στα κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης είτε κλειστής είτε ημερήσιας νοσηλείας παρέχεται με βάση το ημερήσιο νοσήλειο του Π.Δ. 383/2002 στο οποίο περιλαμβάνονται αναλώσιμα υλικά, επιθέματα, καθετήρες, εξετάσεις και υγειονομικό υλικό. Για νοσηλεία σε ΜΑΦ του Κ.Α.Α. αποδίδεται το ποσό των 200Ε ανά ημέρα χωρίς εξαιρούμενα. Ορίζεται ανώτατο όριο 16 ωρών ανά ημέρα για υπηρεσίες φροντίδας σε Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας
8 Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί παρέχουν αναλώσιμο υγειονομικό υλικό διαβήτη σε διαφορετικές ποσότητες (ταινίες μέτρησης, βελόνες, σκαριφηστήρες). Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό: συσκευές έκχυσης φαρμάκων και σκιαγραφικές ουσίες παρέχονται χωρίς συμμετοχή. Επιθέματα: 15-50 επιθέματα ανά κατηγορία ελκών. Δεν υπάρχει περιορισμός στην τιμή ως εκ τούτου προτιμώνται τα ακριβά επιθέματα. Οι κατάκοιτοι ασθενείς παρουσιάζουν περισσότερα έλκη του ενός με αποτέλεσμα το κόστος να είναι ανεξέλεγκτο. Προσδιορισμός ανώτατης ποσότητας χορήγησης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ταινίες μέτρησης σακχάρου έως 200/μήνα βελόνες έως 100/μήνα σκαριφηστήρες έως 150/μήνα Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό: συσκευές έκχυσης φαρμάκων και σκιαγραφικές ουσίες παρέχονται με 10% συμμετοχή. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ποσού: - επιθέματα (300Ε το μήνα)  οστομικά υλικά (από 150Ε το μήνα έως 340Ε το μήνα) ανάλογα με το είδος. Πρόβλεψη συμμετοχής των ασφαλισμένων 25% όταν προμηθεύονται τα ανωτέρω από το εμπόριο. Δεν καταβάλλεται συμμετοχή στις περιπτώσεις; α) προμήθειας από τις αποθήκες, τα φαρμακεία και ιατρεία του φορέα β) παραπληγικών, τετραπληγικών, νεφροπαθών (με συνεχή θεραπεία υποκατάστασης ή είναι μεταμοσχευθέντες), πασχόντων από σκλήρυνση κατά πλάκας, μεταμοσχευθέντων συμπαγών ή ρευστών οργάνων, και επί HIV ασθενών. γ) επί χρονίως πασχόντων για την προμήθεια συγκεκριμένων ειδών (π.χ. καθετήρες, σύριγγες ινσουλίνης, τραχειοσωλήνες κ.λ.π)
9 Αποζημιώνεται η χρήση αποκλειστικής νοσοκόμας στα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές, ανάλογα με το φορέα όπου το κόστος κυμαίνεται ΙΚΑ για 8 νύχτες στο ποσό 32Ε τις καθημερινές και 40,45Ε Κυριακές και αργίες ΟΠΑΔ για 25 νύχτες στο ποσό 54,22Ε τις καθημερινές και 86,87Ε Κυριακές και αργίες Αποζημίωση για αποκλειστική νοσοκόμα, μόνο στα δημόσια νοσοκομεία: 32Ε τη νύχτα τις καθημερινές 40Ε την νύχτα τα σαββατοκύριακα και τις αργίες
10 Νοσηλεία στο εξωτερικό τόσο σε χώρες της Ε.Ε. όσο και σε χώρες εκτός Ε..Ε. παρέχεται όταν είναι αδύνατη η θεραπεία στην Ελλάδα και η αποζημίωση φθάνει έως και το 100% της δαπάνης, ανάλογα με τον φορέα. Νοσηλεία στο εξωτερικό σε χώρες της Ε.Ε. όσο κα σε χώρες εκτός Ε.Ε. παρέχεται όταν είναι αδύνατη η θεραπεία στην Ελλάδα και αποζημιώνεται το κόστος νοσηλείας (χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου), επιπλέον καταβάλλεται το αντίτιμο του εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής της οικονομικότερης θέσης και ποσό 90Ε την ημέρα έξοδα διαμονής και διατροφής. Για νοσηλεία στο εξωτερικό σε χώρες εκτός Ε..Ε. κατόπιν επιθυμίας του ασφαλισμένου θεσπίζεται συμμετοχή των ασφαλισμένων κατά 70% της δαπάνης νοσηλείας, εξόδων ταξιδίου και διαμονής.
11 Μεταφορά ασθενούς: περιπτώσεις νεφροπαθών, μετάγγισης αίματος καθώς και για εξαιρετικές περιπτώσεις που η αντιμετώπιση τους δεν είναι δυνατή στον τόπο κατοικία. Τα καταβαλλόμενα ποσά διαφέρουν από φορέα σε φορέα από 115 έως 650 ευρώ μηνιαίως. Προσδιορισμός του καταβαλλόμενου ποσού για έξοδα μετακίνησης των νεφροπαθών για αιμοκάθαρση καθώς και των μεταγγιζόμενων πασχόντων από μεσογειακή αναιμία, ανά περιοχή της χώρας με κλιμακούμενα ποσά ανάλογα με το μεταφορικό μέσο από 115Ε μέχρι 400Ε το μήνα.
12 Ορισμένοι φορείς παρέχουν βοήθημα τοκετού αντί μαιευτικής περίθαλψης, το οποίο μπορεί να φθάσει τα 1.765Ε ανά τοκετό. Οι λοιποί φορείς αποζημιώνουν τον τοκετό όπως και τις λοιπές ασθένειες και το κόστος μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Καθιερώνεται ενιαίο χρηματικό ποσό για βοήθημα τοκετού αντί μαιευτικής περίθαλψης (από 900Ε έως 1.600Ε) ανάλογα με τον αριθμό νεογνών.
13 Οι φυσιοθεραπείες παρέχονται και αποζημιώνονται κατά πράξη. Πολλές πράξεις μπορούν να αποτελέσουν μία συνεδρία. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί αποζημιώνουν με διαφορετικό τρόπο τις φυσιοθεραπείες. Μέσο ετήσιο κόστος ανά ασθενή 1.000Ε. Οι λογοθεραπείες, σήμερα, αποζημιώνονται 30Ε η πρώτη επίσκεψη, και 15Ε η κάθε επόμενη χωρίς περιορισμό. Καθιέρωση αποζημίωσης φυσικοθεραπειών ανά συνεδρία (επίσκεψη) μέχρι 12 συνεδρίες το 6μηνο και απόδοση 20Ε/συνεδρία, με εξαίρεση τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (10 συνεδρίες/μήνα και για 6 μήνες), σε σοβαρά κινητικά προβλήματα (10 συνεδρίες/μήνα και για 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης) και σε σοβαρά ορθοπεδικά προβλήματα (12 συνεδρίες/μήνα και μέχρι 6 μήνες). Για τις λογοθεραπείες καθορίζονται 8 συνεδρίες το μήνα με αποζημίωση 10Ε/συνεδρία.
14 Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί παρέχουν στους ασφαλισμένους τους (άμεσα και έμμεσα) κάθε είδους προθέσεις και βοηθητικά θεραπευτικά μέσα, ορθοπεδικά είδη, υγειονομικό και αναλώσιμο υλικό καθώς και αναπνευστικές συσκευές, χωρίς συμμετοχή στη δαπάνη αγοράς. Ηδη εφαρμόζονται οι μειωμένες τιμές, που καθιερώθηκαν με τη βάση δεδομένων του παρατηρητηρίου τιμών είτε με απόφαση του Δ.Σ. των φορέων. Πρόσθετη περίθαλψη: καθιερώνεται συμμετοχή του ασφαλισμένου 25%. ανάλογα με το είδος και την κατηγορία του ασθενούς. Τα χορηγούμενα είδη και οι ανώτατες αποδιδόμενες τιμές προκύπτουν από επισυναπτόμενο στον Κανονισμό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, οι οποίες προσδιορίζονται είτε σύμφωνα με τις τιμές της βάσης δεδομένων του παρατηρητηρίου τιμών είτε με απόφαση του Δ.Σ. του οργανισμού, όταν είναι μικρότερη.
15 Επίδομα λουτροθεραπείας παρέχεται από ορισμένους φορείς και το κόστος κυμαίνεται στα 400-1600 Ε για κάθε ασθενή ετησίως, ανάλογα με τον κανονισμό παροχών. Το επίδομα λουτροθεραπείας δεν θα ξεπερνά τα 250Ε για κάθε ασθενή ετησίως.
16 Επίδομα αεροθεραπείας έως 500Ε, ανά ασθενή ετησίων, ανάλογα με τον κανονισμό παροχών. Το επίδομα αεροθεραπείας καθορίζεται στα 200Ε για κάθε ασθενή ετησίως.
17 Παρέχεται ειδική αγωγή για παιδιά, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό παροχών. Ειδική αγωγή για παιδιά (λογοθεραπέια, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, ομαδική και ατομική ψυχοθεραπεία, θεραπεία συμπεριφοράς, εκμάθηση δυσκολιών, λογοπαιδικές ασκήσεις, συμβουλευτική γονέων, ψυχολογική υποστήριξη) σε συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών και μέχρι συγκεκριμένου συνολικού ποσού με κάλυψη του 100% του ημερήσιου τροφείου σε ειδικά εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία και άσυλα π.χ. α) σε περιστατικά κινητικών προβλημάτων, φυσικοθεραπείες 10 συνεδρίες/μήνα, με 20Ε ανά συνεδρία, β) σε σοβαρά νοητικά ή ψυχιατρικά προβλήματα, 20συνεδρίες /μήνα, ανά είδος θεραπείας με απόδοση μέχρι 900? το μήνα και γ) επί διαταραχής ελλειμματικής προσοχής ανώτατο ποσό 300Ε/μήνα.
18 Δεν έχουν συνάψει συμβάσεις με τους παρόχους υγείας όλοι οι φορείς. Πολλές φορές αποζημιώνουν δαπάνες σε ιδιώτες χωρίς υπογραφή σύμβασης, όπου καταβάλλουν και το Φ.Π.Α. Πρόβλεψη για υπογραφή συμβάσεων με όλους τους παρόχους υγείας, βάση ενιαίων όρων, μέσω ΣΥΣΠΥ.
19
Διασφάλιση πλήρους εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων και παραπομπής για παρακλινικές εξετάσεις και τακτικής αξιολόγησης των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.
20
Προσδιορισμός των ιατρών (μόνιμοι, με σχέση εργασίας ιδιωτικού διακαίου και με σύμβαση μίσθωσης έργου αμειβόμενοι ανά αριθμό ασφαλισμένων) κατά αριθμό και ειδικότητα από τους οποίους θα παρέχεται η ιατρική περίθαλψη.

1. Οι τιμές του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού προσδιορίζονται σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του παρατηρητηρίου τιμών ή με απόφαση Δ.Σ. όταν είναι μικρότερες, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.
by PREDICT

Sigmoid Colectomy Diet- Δίαιτα μετά από σιγμοειδεκτομή SAVVI DIET


Εκτομή του σιγμοειδούς είναι η χειρουργική εξαίρεση του σιγμοειδούς. Το σιγμοειδές είναι το τμήμα του εντέρου που καταλήγει στο ορθό ή απευθυσμένο, που είναι και τελική μοίρα του παχέος εντέρου. Το σιγμοειδές αφαιρείται και το υπόλοιπο παχύ έντερο στη συνέχεια αναστομώνεται στο ορθό. Μετά την επέμβαση, θα χρειαστεί ειδική δίαιτα μέχρι το έντερο να επουλωθεί, καθώς επίσης και για την πρόληψη γαστρεντερικών ενοχλήσεων όπως η διάρροια, η δυσκοιλιότητα και τα υπερβολικά αέρια.
Μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διατροφή με λίγες φυτικές ίνες για περίπου έξι εβδομάδες. Μια χαμηλή σε φυτικές ίνες διατροφή είναι επιτακτική για να μειωθεί ο  κίνδυνος τραυματισμού του εντέρου και να γίνει η επούλωση. Η επανένταξη των φυτικών ινών στη διατροφή θα πρέπει αργότερα να γίνει σταδιακά. Αρχικά προσθέτεται μία μερίδα, μέχρι να φτάσει η πρόσληψη στα 20 g έως 35 g την ημέρα που είναι περίπου πέντε μερίδες. Χρειάζεται να αυξηθεί η κατανάλωση του νερού κατά τη διάρκεια αύξησης της πρόσληψης των ινών, γιατί μπορεί να προκαλέσει δυσκοιλιότητα η πρόσληψη των ινών όταν δεν συμπληρώνεται με αρκετό νερό.
Η κατανομή των γευμάτων πρέπει να αυξηθεί σε οκτώ μικρά γεύματα αντί σε πέντε που είναι σε μια κανονική διατροφή. Αυτό θα βοηθήσει να ελαχιστοποιηθεί το  φούσκωμα από τα αέρια. Επίσης, η εισαγωγή των νέων τροφών στο διαιτολόγιο πρέπει να περιορίζονται σε ένα σε δύο νέα τρόφιμα την ημέρα για να μειωθούν οι γαστρεντερικές ενοχλήσεις.
Συνιστώμενα τρόφιμα
Οι τροφές που είναι χαμηλές σε φυτικές ίνες και είναι μαλακές και εύπεπτες θα βοηθήσουν να μειωθεί ο κίνδυνος της διάρροιας. Τέτοιες τροφές είναι τα μήλα, τα ζυμαρικά, το άσπρο ρύζι, το άσπρο ψωμί, τα κουλούρια, τα μαγειρεμένα δημητριακά, γιαούρτι και το τυρί.
Τρόφιμα που πρέπει να αποφεύγονται
Τα τρόφιμα που είναι υψηλά σε φυτικές ίνες, τα σκληρά, τα λιπαρά και τα πικάντικα θα πρέπει να αποφεύγονται αμέσως μετά την επέμβαση, γιατί μπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερικές ενοχλήσεις. Αυτά είναι τα δημητριακά ολικής αλέσεως, το ψωμί ολικής αλέσεως, τα ωμά λαχανικά, τα ωμά φρούτα και το σκληρό κρέας. Τα τρόφιμα που μπορούν να φέρουν διάρροια περιλαμβάνουν το μπρόκολο, το σπανάκι, τα ξερά φασόλια, τα φρέσκα φασόλια, η σοκολάτα, η καφεΐνη, το κόκκινο κρασί, τα δαμάσκηνα και η μπύρα. Τα τρόφιμα που δημιουργούν αέρια ή μετεωρισμό περιλαμβάνουν τα εσπεριδοειδή, τα βερίκοκα, τις μπανάνες, τις σταφίδες, τα λαχανάκια Βρυξελλών, τα καρότα, το λάχανο, τις μελιτζάνες, τα κρεμμύδια, τα φασόλια, το ψωμί, το σιτάρι, τις πατάτες, το γάλα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα λιπαρά τρόφιμα.
Είναι σύνηθες τα άτομα που υποβάλλονται σε εκτομή του σιγμοειδούς να έχουν διάρροια ή δυσκοιλιότητα και πολλά αέρια. Αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί το σώμα  χρειάζεται χρόνο για να αντικαταστήσει τα ένζυμα και τα βακτήρια που βοηθούν στην απορρόφηση των τροφών.
Επίσης ο ασθενής πρέπει να εκπαιδεύεται για αναγνώριση σημείων ή συμπτωμάτων λοίμωξης, όπως ο πυρετός, ερυθρότητα, οίδημα, αυξημένη θερμοκρασία και η εκροή υγρού από την τομή. Σε διάρροια ή έμετο, δυσκοιλιότητα, αίμα στα κόπρανα (μαύρα ή πίσσα), επιδείνωση του κοιλιακού άλγους, πόνος στο στήθος ή δυσκολία στην αναπνοή, πρήξιμο των ποδιών ή αλλαγές στο σημείο της χειρουργικής τομής, πρέπει αμέσως να γίνει ενημέρωση του γιατρού.

Βιβλιογραφία

 1. University of Chicago Medical Center: Frequently Asked Questions About Colectomy (Colon Resection)
 2. Kaiser Permanente: Patient Handbook for Colectomy
 3. Franklin Square Hospital Center: Large Bowel Resection -- Discharge
 4. University of Michigan Health System: Colectomy Diet

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Εγκεφαλικός θάνατοςΜερικές φορές δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση των κλινικών κριτηρίων για τη διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που τα κλινικά κριτήρια είναι μη διαγνωστικά, είναι απαραίτητη η διενέργεια συμπληρωματικών επικουρικών εξετάσεων.
 
Γράφει ο
Ιωάννης Κριαράς ΜD, PhD
Eιδικός Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος
Εξειδίκευση στις Μεταμοσχεύσεις Πνευμόνων
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ζυρίχης
Τηλ: 6977631036
Οι καταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν:
1. Διακοπή της δοκιμασίας άπνοιας (βιβλιογραφικά αναφέρεται σε ποσοστό 10-26%)[1]. Τα αίτια είναι:
• ύπαρξη ψιλών τιμών PaCO2,
• εμφάνιση καρδιακής αρρυθμίας.
2. Ύπαρξη καταστάσεων που μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση.
• ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων
• μεταβολικές διαταραχές
• μυοχαλαρωτικά
3. Ύπαρξη βαθειάς αναισθησίας.
4. Δεν μπορούν να εκτιμηθούν τα κρανιακά νεύρα λόγω τραυματικών κακώσεων της κεφαλής.
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Η ιδανική εξέταση για την επιβεβαίωση του ΕΘ πρέπει να εκπληρώνει τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Να επαρκεί από μόνο του για την διάγνωση.
2. Να μην δίνει ψευδώς θετικά αποτελέσματα.
3. Να μην επηρεάζεται από άλλους παράγοντες που επιφέρουν σύγχυση.
4. Να είναι τυποποιημένο (τεχνολογία, τεχνική, ταξινόμηση αποτελεσμάτων).
5. Να είναι διαθέσιμο, ασφαλές, να γίνεται δίπλα στο κρεβάτι.
Μια τέτοια ιδεώδης διαγνωστική διαδικασία δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει. Υπάρχει μια σειρά βοηθητικών εξετάσεων που με βάση την διαθεσιμότητα σε κάθε νοσοκομείο, τα δεδομένα του ασθενούς, την εμπειρία των εμπλεκόμενων ιατρών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Οι εξετάσεις αυτές χωρίζονται βασικά σε 2 ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει εξετάσεις που διερευνούν την ύπαρξη εγκεφαλικής αιματικής ροής (ΕΑΡ), ενώ η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει εξετάσεις που διερευνούν την ύπαρξη ηλεκτροφυσιολογική δραστηριότητα του εγκέφαλου.


Α. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΑΤΙΚΗ ΡΟΗ
Είναι δεδομένο ότι η απουσία εγκεφαλικής αιματικής ροής ισοδυναμεί με εγκεφαλικό θάνατο. Εάν υπάρχει περιορισμένη αιματική ροή, ο ΕΘ δεν μπορεί να αποκλείσει. Συνήθως ο ΕΘ συνοδεύεται εγκεφαλικό οίδημα που οδηγεί σε αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση (ΕΠ). Όταν η πίεση αυτή υπερβεί την συστηματική, δεν υπάρχει ΕΑΡ. Σε συνθήκες που η ΕΠ μειώνεται τεχνητά, μπορεί να υπάρξει ψευδώς αρνητική διάγνωση ΕΘ. Οι καταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν:
1. Ανοικτό τραύμα
2. Κρανιοτομή
3. Παροχέτευση ΕΝΥ
4. Ανοιχτές κρανιακές ραφές
Οι εξετάσεις για την εκτίμηση της ΕΑΡ, προϋποθέτουν ότι ο ασθενής δεν είναι σε καταπληξία και η ΑΠ είναι ικανοποιητική.
1. ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 4 ΑΓΓΕΙΩΝ
Αποτελεί την “gold standard” εξέταση από αυτές που εκτιμούν την ΕΑΡ. Είναι επεμβατική και έχει κίνδυνο επιπλοκών. Κατά την διάρκεια της διενέργειας της εξέτασης, πρέπει να παρακολουθείται η αρτηριακή πίεση διότι οι ασθενείς είναι συχνά ασταθείς. Επιπλέον ο εγκέφαλος που έχει υποστεί σοβαρή βλάβη, ενδέχεται να έχει χάσει την ικανότητα αυτορρύθμισης προκαλώντας διαταραχές της αιματικής ροής λόγω μεταβολής της πίεσης άρδευσης. Η συνήθης εικόνα της αγγειογραφίας σε περίπτωση ΕΘ, δείχνει απουσία ροής από το επίπεδο του διχασμού της καρωτίδας και στο πολύγονο του Willis. Το σύστημα της έξω καρωτίδας μπορεί να είναι βατό. Σε λίγες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθεί στάση της σκιαγραφικής ουσίας ή καθυστερημένη σκιαγράφηση των εγκεφαλικών αρτηριών πιθανά διότι πριν ήταν άδειες[2]. Η μέθοδος έχει 100% ευαισθησία ενώ η ειδικότητα είναι λίγο χαμηλότερη. Ψευδώς αρνητική αγγειογραφία μπορεί να προκύψει τουλάχιστον σε κάποια από τα εγκεφαλικά αγγεία, όταν η ΕΠ έχει μειωθεί τεχνητά.
2. ΔΙΑΚΡΑΝΙΑΚΟ DOPPLER
Η εξέταση δεν είναι επικίνδυνη, δεν έχει σημαντικό κόστος και δεν απαιτεί μεταφορά του ασθενούς. Απαιτεί εμπειρία και πρέπει να εκτιμηθεί τόσο το πρόσθιο όσο και το οπίσθιο σύστημα εγκεφαλικής άρδευσης. Υπάρχουν κάποιοι τεχνικοί περιορισμοί στη χρήση της μεθόδου με βασικότερο το πάχος του βρεγματικού οστού που παρατηρείται σε ποσοστό 10-26% και καθιστά δυσχερή την εκτίμηση των 6 από τις 11 αρτηρίες που μπορούν να μελετηθούν υπερηχογραφικά[3]. Έχουν περιγραφεί ψευδώς θετικές δοκιμασίες. Επίσης έχουν περιγραφεί ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα όταν υπάρχει, όπως και στην αγγειογραφία, τεχνητή μείωση της ΕΠ . Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν η μέθοδος εφαρμόζεται σε πολύ μικρά παιδιά όπου η εμπειρία δεν είναι μεγάλη.
3. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Εκτός των πληροφοριών σχετικά με την ύπαρξη ροής στα εγκεφαλικά αγγεία, η μέθοδος μπορεί να δόση σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις δομικές μεταβολές του εγκεφαλικού ιστού.
4. ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Απαιτεί τη χρήση σκιαγραφικής ουσίας. Έχουν περιγραφεί περιπτώσεις ΕΘ τεκμηριωμένου κλινικά και με ΗΕΓ όπου η CTΑ κατέγραφε αιματική ροή στο αρτηριακό δίκτυο του εγκεφάλου[4]. Πολύ πιο ακριβής φαίνεται ότι είναι αξιολόγηση της ροής στο φλεβικό σκέλος.
5. ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν το PET και το SPECT.
Το πιο χρησιμοποιούμενο ραδιοϊσότοπο είναι το 99mTc HMPAO και τεχνική SPECT. Κατανέμεται στον εγκεφαλικό ιστό ανάλογα με την αιμάτωση. Η μη πρόσληψη του ισότοπου “hollow skull phenomenon”είναι διαγνωστικό ΕΘ. Η μέθοδος φαίνεται χρήσιμη για παιδιά. Σε πολύ μικρά παιδιά που οι ραφές δεν έχουν κλίσει, υπάρχει ενδεχόμενο ψευδώς αρνητικού αποτελέσματος.Β. ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
1. ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΗΕΓ): Θεωρείται θετικό για την διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου, εάν τα ηλεκτρικά δυναμικά δεν είναι αποτέλεσμα εξωτερικών ηλεκτρομαγνητικών επιδράσεων, και είναι > 2 mV κατά την διάρκεια καταγραφής 30 min[5]. Το ΗΕΓ καταγράφει δυναμικά σε επίπεδο συνάψεων του εγκεφαλικού φλοιού ενώ δεν δίνει πληροφορίες για τις υποκείμενες δομές (στέλεχος, θάλαμος).
Στις ΗΠΑ αποτελεί ουσιαστικό μέρος για την διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου σε πολύ μικρά παιδιά[6].
2. ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ (ΠΔ): Έχουν περιορισμένη εφαρμογή[7]. Σε αντίθεση με το ΗΕΓ, τα πρώιμα στοιχεία των ΠΔ, δεν επηρεάζονται από ουσιαστικά από κατασταλτικά και αναισθητικά φάρμακα. Δεν ισχύει το ίδιο για τα μεσαία και όψιμα στοιχεία τα οποία μπορεί να επηρεάζονται από την υποθερμία, φαρμακευτικούς[8] και μεταβολικούς[9] παράγοντες.
Γ. ΑΛΛΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
1. ΑΤΡΟΠΙΝΗ
Χορηγούνται 3 mg ενδοφλεβίως. Εκτιμάται η απάντηση της καρδιακής συχνότητας. Αύξηση < 3% ενισχύει την διάγνωση του ΕΘ[10]. Έχει κάποιους περιορισμούς και η δοκιμασία δεν έχει ευρεία χρήση.
2. ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΟ PvO2
Γίνεται μέτρηση της συγκέντρωσης του Ο2 στον δεξιό κόλπο και την σφαγίτιδα[11]. Η μέθοδος είναι επεμβατική απαιτεί ιδιαίτερη εκπαίδευση, έχει κίνδυνο επιπλοκών και δεν είναι ευρέως διαθέσιμη.


ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Όλες οι επικουρικές εξετάσεις έχουν περιορισμούς. Η αγγειογραφία εγκεφάλου 4 αγγείων πλησιάζει περισσότερο την “gold standard”. Τα μειονεκτήματα της είναι ότι είναι επεμβατική, έχει κίνδυνο επιπλοκών και μπορεί να δώσει ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Όλες οι δοκιμασίες που εκτιμούν την αιματική ροή, μπορεί να είναι ανακριβείς σε συνθήκες αιμοδυναμικής αστάθειας και όταν η ενδοκρανιακή πίεση έχει αποσυμφορηθεί ιατρογεννώς, λόγω τραυματικής κάκωσης ή ατελούς σύγκλισης των ραφών (μικρά παιδιά). Στις συνθήκες αυτές μια ηλεκτροφυσιολογική εξέταση, μπορεί να είναι καλύτερη. Οι ΗΦ εξετάσεις υπολείπονται σε συνθήκες που υπάρχουν παράγοντες που προκαλούν σύγχυση (υποθερμία, φάρμακα κλπ). Επίσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αν η πρωτοπαθής παθολογία αφορά το στέλεχος ή υπάρχει εκφυλιστική νόσος του ΚΝΣ. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να προτιμηθεί μια εξέταση εκτίμησης της εγκεφαλικής αιμάτωσης.
Η επιλογή της βοηθητικής εξέτασης, του συνδυασμού τους ή της επανάληψης τους εφόσον κριθεί αναγκαίο, πρέπει να γίνεται με βάση την διαθεσιμότητα των και την εμπειρία του εμπλεκόμενου ιατρικού προσωπικού. Η τελική ευθύνη ανήκει πάντα στους γιατρούς που εντέλλονται στην διάγνωση του ΕΘ. Πρέπει να εξαλειφτεί και η τελευταία πιθανότητα λάθους.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1. Wijdicks EF, Rabinstein AA, Manno EM et al. Pronouncing brain death: Contemporary practice and safety of apnea test. Neurology 2008; 71:1240
2. Flowers WM Jr, Patel BR. Persistence of cerebral blood flow after brain death. South Med J 2000; 93:364.
3. lampl Y, Gilard R, Eschel Y, et al. Diagnosing brain death using the transcranial Doppler with a transorbital approach. Arch Neurol 2002; 59:58.
4. Quesnel C, Fulgencio JP, Adrie C, et al. Limitations of computed tomographic angiography in the diagnosis of brain death. Intensive Care Med 2007; 33: 2129.
5. Guideline tree: minimum technical standards for EEG recording in suspected cerebral death. American Electroencephalographic Society. J Clin Neurophysiol 1994; 11:10.
6. Report of special Task Force. Guidelines for the determination of brain death in children. American Academy of Pediatrics Task Force on Brain Death in children. Pediatrics 1987; 80:298.
7. Orzirgin ON, Ozcelik T, Sevimli NK. Auditory brain stem responses in the detection of brain death. Lulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2003; 10:1.
8. Saito T, Takeishi S, Tocunaga I, et al. Experimental studies on effects of barbiturate on electroencephalogram and auditory brain stem responses. Nippon Hoigaku Zasshi 1997; 51:338.
9. Guerit JM, Medical technology assessment EEG and evoked potentials in the intensive care unit. Neurophysiol Clin 1999: 29:301.
10. Huttemann E, Schelens C, Sakka SG, Reinhart K. Atropine test and circulatory arerest in the fossa posterior assessed by transcranial Doppler. Intensive Care Med 2000; 26:422.
11. Diaz-Reganon G, Minambres E, Holanda M, et al. Usefulness of venous oxygen saturation in the jugular buib for the diagnosis of brain death: report of 118 patients.
Intensive Care Med 2000; 28:1724..

Κόψτε το κάπνισμα με τη βοήθεια της μελιτζάνας


Δέκα γραμμάρια μελιτζάνας περιέχουν αρκετή νικοτίνη για να σας κάνουν να μη νιώθετε εξάρτηση από το τσιγάρο!
Αυτό το ανακάλυψαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Υπάρχουν όμως και άλλα λαχανικά που μπορούν να σας βοηθήσουν να κόψετε το κάπνισμα. Η πατάτα, οι ντομάτες και το κουνουπίδι είναι ότι πρέπει. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα λαχανικά δεν πρέπει να βράζονται, γιατί η νικοτίνη διαχέεται στο νερό και η ποσότητα που φτάνει στον οργανισμό με αυτό τον τρόπο είναι μηδαμινή.
PREDICT

Αυτοκίνητο από λαχανικά


Τελικά όλα είναι εφικτά! Ένα σπορ αυτοκίνητο που έχει κατασκευαστεί από λαχανικά, με τιμόνι από καρότο, κάθισμα από λινάρι και σογέλαιο και αμάξωμα από πατάτα, αντί για βενζίνη καίει φυτικά έλαια από απόβλητα εργοστασίων παρασκευής σοκολάτας. Οι κατασκευαστές, που είναι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Innovative Manufacturing Research Centre του Βρετανικού Πανεπιστημίου Warwick ισχυρίζονται ότι πιάνει το αυτοκίνητο τα 230 χιλιόμετρα την ώρα και ότι θα το παρουσιάσουν σύντομα σε αγώνες!!!
PREDICT

Ιολογικός έλεγχος


Όταν υποπτευόμαστε ιογενή λοίμωξη, γίνεται ο απαραίτητος ιολογικός έλεγχος
 • Αντισώματα για CMV, EBV, toxo-test, VZV, HSV1, HSV2
 • HbSAg, antiHbe, antiHbs, antiHbcore, anti HCV 
PREDICT

Κλίμακες Σταδιοποίησης Ασθενούς


Αυτές οι κλίμακες και τα κριτήρια χρησιμοποιούνται από τους γιατρούς και τους ερευνητές για να εξετάσουν  την πρόοδο της νόσου, να αξιολογήσουν το πώς η ασθένεια επηρεάζει την καθημερινή  ζωή του ασθενούς, και να καθορίσουν την κατάλληλη θεραπεία και την πρόγνωση. Χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες της υγείας.
Η Karnofsky Performance Scale Index,  δηλαδή η κλίμακα  Karnofsky χρησιμοποιείται για να ταξινομούνται οι ασθενείς ανάλογα με τη γενική κατάσταση της υγείας τους. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων θεραπειών και για την εκτίμηση της πρόγνωσης σε κάθε ασθενή. Όσο χαμηλότερη είναι η βαθμολογία Karnofsky, τόσο δυσμενέστερα είναι τα ποσοστά επιβίωσης σε σοβαρές ασθένειες.  

Κλίμακες Σταδιοποίησης Ασθενούς

Κλίμακα KARNOFSKY: Κριτήρια Κατάστασης Απόδοσης

Ικανοί να συνεχίσουν την κανονική δραστηριότητα και την εργασία. Καμία ειδική φροντίδα δεν χρειάζονται.
100
Κανένα ενόχλημα. Κανένα σύμπτωμα της νόσου.
90
Ικανοί να συνεχίσουν την κανονική δραστηριότητα. Ελαφρά σημεία ή συμπτώματα της νόσου.
80
Η κανονική δραστηριότητα γίνεται αλλά με  προσπάθεια. Κάποια σημάδια ή συμπτώματα της νόσου.
Δεν είναι δυνατή η εργασία. Είναι σε θέση να ζουν στο σπίτι και να αναλαμβάνουν την φροντίδα για τις περισσότερες προσωπικές τους ανάγκες. Το ποσοστό της βοήθειας που απαιτείται ποικίλλει.
70
Αυτοεξυπηρετείται. Είναι σε θέση να εκτελέσει την κανονική δραστηριότητα ή να πραγματοποιήσει έντονη εργασία.
60
Απαιτεί περιστασιακή βοήθεια, αλλά είναι σε θέση να φροντίσει για τις περισσότερες από τις προσωπικές του ανάγκες.
50
Απαιτεί σημαντική βοήθεια και συχνή ιατρική περίθαλψη.
Δεν είναι δυνατή η αυτοεξυπηρέτηση. Απαιτεί ειδική φροντίδα και βοήθεια ή νοσοκομειακή περίθαλψη. Η Νόσος  εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς.
40
Άτομα με ειδικές ανάγκες. Απαιτεί ειδική φροντίδα και βοήθεια.
30
Με σοβαρή αναπηρία. Εισαγωγή στο νοσοκομείο ενδείκνυται ή καλύτερα νοσηλεία κατ’ οίκον αν και ο θάνατος δεν είναι άμεσος.
20
Πολύ άρρωστος. Απαραίτητη είναι η υποστηρικτική αγωγή.
10
Ετοιμοθάνατος. Οι μοιραίες διαδικασίες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς.
0
Νεκρός

 

 

PERFORMANCE STATUS - PS  κατά ECOG (Ανατολική Ογκολογική Ομάδα)

ECOG * κατάσταση απόδοσης
Βαθμός
ECOG

0

Πλήρως ενεργός, είναι σε θέση να συνεχίσει όλες τις προ της ασθενείας δραστηριότητες  χωρίς περιορισμούς
KARNOFSKY 90 -100

1

Περιορισμένη ικανότητα σε επίπονες σωματικές δραστηριότητες, αλλά  περιπατητικός, σε θέση να επιτελέσει ελαφρά δραστηριότητα ή τάση για καθιστική ζωή, π.χ., ελαφρές εργασίες σπίτι, εργασία γραφείου
KARNOFSKY 70-80

2

Συμπτωματικός, αλλα παραμένει στο κρεβάτι λιγότερο από το  50% του χρόνου της ημέρας – KARNOFSKY 50-60

3

Ικανός για περιορισμένη αυτοεξυπηρέτηση. Καθηλωμένος στο κρεβάτι ή την καρέκλα πάνω από το 50% των ωρών που είναι ξύπνιος – KARNOFSKY 30-40

4

Άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ανίκανος. Εντελώς περιορισμένος στο κρεβάτι ή στην καρέκλα – KARNOFSKY 10-20

5

Νεκρός – KARNOFSKY 0-10                        Βιβλιογραφία
 1. Crooks, V, Waller S, et al. The use of the Karnofsky Performance Scale in determining outcomes and risk in geriatric outpatients. J Gerontol. 1991; 46: M139-M144.
 2. de Haan R, Aaronson A, et al. Measuring quality of life in stroke. Stroke. 1993; 24:320- 327.
 3. Hollen PJ, Gralla RJ, et al. Measurement of quality of life in patients with lung cancer in multicenter trials of new therapies. Cancer. 1994; 73: 2087-2098.
 4. O'Toole DM, Golden AM. Evaluating cancer patients for rehabilitation potential. West J Med. 1991; 155:384-387.
 5. Oxford Textbook of Palliative Medicine, Oxford University Press. 1993;109.
 6. Schag CC, Heinrich RL, Ganz PA. Karnofsky performance status revisited: Reliability, validity, and guidelines. J Clin Oncology. 1984; 2:187-193
 7. Oken, MM, Creech, RH, Tormey, DC, Horton, J., Davis, TE, McFadden, ET, Carbone, PP: τοξικότητα και την ανταπόκριση Κριτήρια της Ανατολικής Cooperative Group Ογκολογίας. Am J Clin Oncol 5:649-655, 1982.

by PREDICT

Φάρμακα και έλλειψη G6PD


Τα  άτομα που έχουν ανεπάρκεια της G6PD όταν πάρουν ορισμένα φάρμακα και ουσίες μπορεί να κάνουν αιμόλυση (αναιμία, ίκτερο).
Διαβάστε ποια φάρμακα απαγορεύονται τελείως και ποια μπορεί να ληφθούν σε ανάγκη.
Σημειώστε την ανεπάρκεια στο βιβλιάριο.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ G6PD ΕΝΖΥΜΟΥ
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΦΑΡΜ. ΟΥΣΙΕΣ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ]
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Βαθμός επικινδυνότητας Ευαίσθητος φαινότυπος ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ
Arsine ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Tolonium Chloride, Tolonium Chloride (toluidine blue) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Ciprofloxacin ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Ciproxin , Ladinin,nafloxin, Ufexil , Cipro, Cipromycin
Dimercaprol ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ BAL
Phenazopyridine ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Sedural , Pyridium , Pyridiate , Prodium , Phenazodine , Baridium , Azo-Standard
Acetylphenylhydrazine (2-Phynylacetohydrazide) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Phynylhydrazine ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Glibenclamide ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ normell , Glez , Daonil , Gliben
Glucosulfone (glucosulfone sodium) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Menadiol Sodium Sulfate (Vitamin k4 sodium sulfate) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Methyltioninium Chloride (methylene blue) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Naphtalene, Pure (naphtalin) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Beta-Naphthol (2-Naphthol) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Niridazole ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Ambilhar

ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ
Oxidase, Urate (urate oxidase) ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Fasturtec
Stibophen (2-(2-Oxido-3,5-Disulphonatophenoxy)-1,3,2,Benzodioxastibole-4-6-Disulphonate) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Trinitrotoluene (2,4,6-Trinitrotoluene) ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Trinitrine , TNT
Menadione (menaphtone) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Menadione sodium Bisulfite (Vitamin K3 sodium bisulfite) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Ascorbic Acid ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ cal-c-vita , Vitamin C
Para-Aminobenzoic Acid (4-Aminobenzoic Acid) ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ PABA
Tiaprofenic Acid ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Antazoline (antistine) ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Colchicine ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Diphenhydramine (difenilhydramine) ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Benedryl
Phytomenadione (Vitamin K1) ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Konakion
Isoniazid ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Dianicotyl , Myambutol-INH , Rifamate
Norfloxacin ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Norocin
Pyrimethamine ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Daraprim
Proguanil (chlorguanidine) ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Malarone (atonaquone+proguanil) , Paludrine
Streptomycin ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Sulfaguanidine ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Sulfamerazine ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Trihexyphynidyl (benzhexol) ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Trihexy , Trihexane , Artane
Tripelennamine ΧΑΜΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ/ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ
Paracetamol (acetaminophen) ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Buscopan plus , Lonarid , Panadol , Depon , Tylenol
Phenazone (antipyrine) ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Phenazol
Aminophenazone (aminopyrine) ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Pyramidon
Mesalazine - 5-Aminosalicylic Acid (paraminosalicylic acid) ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Salofalk, Asacol, Pentasa, Ectospasmol , PAS
O-Acetylsalicylic Acid (acetylsalicylic acid) ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Salospir , Neospir , Aspirin
Probenecid ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Probalan , Benemid
Phenacetin (acetophenetidin) ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Treupel
Acetanilide (acetanilid) ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΕΛΜΙΝΘΙΚΑ
Quinine ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Pentaquine ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Pamaquine ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Plasmoquine
Mepacrine (Quinacrine) ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Atabrin
Chloroquine ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ
Primaquine ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ/ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΑ
Trimethoprim ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Septrin , Lidaprim
Thiazosulfone (thiazolesulfone) ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Promizole
Aldesulfone sodium (sulfoxone) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Diasone
Nitrofurantoin ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Furolin , Macrodantin , Macrobid , Furadantin
Nitrofural (nitrofurazone) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Furacin
Chloramphenicol ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ cortiphenol-h , sulfanicole , Chloromycetin
Nalidixic Acid ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Uropan , Urogram , Uralgin , Neg-gram , Nalixin , Naligram , Betaxin , Wintomylon
Furazolidone ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Tricofur , Ginecofuran , Furazone , Furoxon
ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ
Quinidine ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Quinidicardine
Procainamide ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Pronestyl
ΣΟΥΛΦΟΝΕΣ/ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΕΣ
Sulfasalazine, Salazosulfapyridine (salazopyrin) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ salopyrine , Azulfidine
Sulfapyridine ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Dagenan , Salisulf , Salazopryn
Sulfamethoxypyridazine ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Sulfamethoxazole ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ TMP-Sulfa , Travatan , Septra , Pulmotrim , Valeas , Suprin , Streptoplus , Medixin , Isotrim , Gantrim , Eusaprim , Chemitrim , Bactrim , Abacin , Gantanol , Bactrimel , Septrin
Sulfafurazole (sulfafurazone, sulfisoxazole) ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Gantrisin
Sulfadimidine ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Sulfadiazine ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Flammacerium , Sulfadiazina
Sulfacytine ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ EES/Sulfisox , Erythrom
Sulfacetamide ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Sulfachloramphenicol , Sulfanicol , Sulfachlor , Sultrin , Chemyterral , Aureomix , Visublefarite , Brumeton , Prontamid , Sulfacet-R
Dapsone (diaphenylsulfone) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ dapsone , AVC
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ
Doxorubicin ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Adriamycin
Sulfapyridine ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Dagenan , Salisulf , Salazopryn
Sulfanilamide (Sulphanilamide) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Otocain , Exoseptoplix
Sulfamethoxazole ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ TMP-Sulfa , Travatan , Septra , Pulmotrim , Valeas , Suprin , Streptoplus , Medixin , Isotrim , Gantrim , Eusaprim , Chemitrim , Bactrim , Abacin , Gantanol , Bactrimel , Septrin
Sulfacetamide ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Sulfachloramphenicol, Sulfanicol, Sulfachlor, Sultrin , Chemyterral , Aureomix , Visublefarite , Brumeton , Prontamid , Sulfacet-R
Nitrofurantoin ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Furolin , Macrodantin , Macrobid , Furadantin
Furazolidone ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Tricofur , Ginecofuran , Furazone , Furoxon
Nalidixic Acid ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Uropan , Urogram , Uralgin , Neg-gram , Nalixin , Naligram , Betaxin , Wintomylon
ΑΝΤΙ-ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ
Phenytoin ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Epanutin , Dilantin
Dopamine (L-dopa) ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Sinemet , Larodopa
ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ
Phenylbutazone ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Tanderil
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΦΑΡΜ. ΟΥΣΙΕΣ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ]
  

Φάρμακα που χορηγούνται με ασφάλεια σε συνήθεις φαρμακευτικές δόσεις στα άτομα με ανεπάρκεια της G6PD
Αντιπυρετκά: Παρακεταμόλη, Αντιπυρίνη, Αμινοπυρίνη, Ακετυλοσαλικυλικό οξύ
Σουλφοναμίδες: Σουλφαμεθοξυπυριδαζίνη, Σουλφισοξαζόλη, Σουλφαδιαζίνη
Ανθελονοσιακά: Κινίνη, Κινακρίνη
Διάφορα: Προβενεσίδη, Ισονιαζίδη, Ασκορβικό οξύ, Χλωροκίνη, Διφαινυλυδραμίνη, Μεναφθόνη, Φαινυντοϊνη, Πυριμεθαμίνη, Τριμεθοπρίμη, Βιταμίνη Κ, Χλωραμφενικόλη

PREDICT