Αρχική

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Κλίμακες Σταδιοποίησης Ασθενούς


Αυτές οι κλίμακες και τα κριτήρια χρησιμοποιούνται από τους γιατρούς και τους ερευνητές για να εξετάσουν  την πρόοδο της νόσου, να αξιολογήσουν το πώς η ασθένεια επηρεάζει την καθημερινή  ζωή του ασθενούς, και να καθορίσουν την κατάλληλη θεραπεία και την πρόγνωση. Χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες της υγείας.
Η Karnofsky Performance Scale Index,  δηλαδή η κλίμακα  Karnofsky χρησιμοποιείται για να ταξινομούνται οι ασθενείς ανάλογα με τη γενική κατάσταση της υγείας τους. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων θεραπειών και για την εκτίμηση της πρόγνωσης σε κάθε ασθενή. Όσο χαμηλότερη είναι η βαθμολογία Karnofsky, τόσο δυσμενέστερα είναι τα ποσοστά επιβίωσης σε σοβαρές ασθένειες.  

Κλίμακες Σταδιοποίησης Ασθενούς

Κλίμακα KARNOFSKY: Κριτήρια Κατάστασης Απόδοσης

Ικανοί να συνεχίσουν την κανονική δραστηριότητα και την εργασία. Καμία ειδική φροντίδα δεν χρειάζονται.
100
Κανένα ενόχλημα. Κανένα σύμπτωμα της νόσου.
90
Ικανοί να συνεχίσουν την κανονική δραστηριότητα. Ελαφρά σημεία ή συμπτώματα της νόσου.
80
Η κανονική δραστηριότητα γίνεται αλλά με  προσπάθεια. Κάποια σημάδια ή συμπτώματα της νόσου.
Δεν είναι δυνατή η εργασία. Είναι σε θέση να ζουν στο σπίτι και να αναλαμβάνουν την φροντίδα για τις περισσότερες προσωπικές τους ανάγκες. Το ποσοστό της βοήθειας που απαιτείται ποικίλλει.
70
Αυτοεξυπηρετείται. Είναι σε θέση να εκτελέσει την κανονική δραστηριότητα ή να πραγματοποιήσει έντονη εργασία.
60
Απαιτεί περιστασιακή βοήθεια, αλλά είναι σε θέση να φροντίσει για τις περισσότερες από τις προσωπικές του ανάγκες.
50
Απαιτεί σημαντική βοήθεια και συχνή ιατρική περίθαλψη.
Δεν είναι δυνατή η αυτοεξυπηρέτηση. Απαιτεί ειδική φροντίδα και βοήθεια ή νοσοκομειακή περίθαλψη. Η Νόσος  εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς.
40
Άτομα με ειδικές ανάγκες. Απαιτεί ειδική φροντίδα και βοήθεια.
30
Με σοβαρή αναπηρία. Εισαγωγή στο νοσοκομείο ενδείκνυται ή καλύτερα νοσηλεία κατ’ οίκον αν και ο θάνατος δεν είναι άμεσος.
20
Πολύ άρρωστος. Απαραίτητη είναι η υποστηρικτική αγωγή.
10
Ετοιμοθάνατος. Οι μοιραίες διαδικασίες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς.
0
Νεκρός

 

 

PERFORMANCE STATUS - PS  κατά ECOG (Ανατολική Ογκολογική Ομάδα)

ECOG * κατάσταση απόδοσης
Βαθμός
ECOG

0

Πλήρως ενεργός, είναι σε θέση να συνεχίσει όλες τις προ της ασθενείας δραστηριότητες  χωρίς περιορισμούς
KARNOFSKY 90 -100

1

Περιορισμένη ικανότητα σε επίπονες σωματικές δραστηριότητες, αλλά  περιπατητικός, σε θέση να επιτελέσει ελαφρά δραστηριότητα ή τάση για καθιστική ζωή, π.χ., ελαφρές εργασίες σπίτι, εργασία γραφείου
KARNOFSKY 70-80

2

Συμπτωματικός, αλλα παραμένει στο κρεβάτι λιγότερο από το  50% του χρόνου της ημέρας – KARNOFSKY 50-60

3

Ικανός για περιορισμένη αυτοεξυπηρέτηση. Καθηλωμένος στο κρεβάτι ή την καρέκλα πάνω από το 50% των ωρών που είναι ξύπνιος – KARNOFSKY 30-40

4

Άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ανίκανος. Εντελώς περιορισμένος στο κρεβάτι ή στην καρέκλα – KARNOFSKY 10-20

5

Νεκρός – KARNOFSKY 0-10                        Βιβλιογραφία
  1. Crooks, V, Waller S, et al. The use of the Karnofsky Performance Scale in determining outcomes and risk in geriatric outpatients. J Gerontol. 1991; 46: M139-M144.
  2. de Haan R, Aaronson A, et al. Measuring quality of life in stroke. Stroke. 1993; 24:320- 327.
  3. Hollen PJ, Gralla RJ, et al. Measurement of quality of life in patients with lung cancer in multicenter trials of new therapies. Cancer. 1994; 73: 2087-2098.
  4. O'Toole DM, Golden AM. Evaluating cancer patients for rehabilitation potential. West J Med. 1991; 155:384-387.
  5. Oxford Textbook of Palliative Medicine, Oxford University Press. 1993;109.
  6. Schag CC, Heinrich RL, Ganz PA. Karnofsky performance status revisited: Reliability, validity, and guidelines. J Clin Oncology. 1984; 2:187-193
  7. Oken, MM, Creech, RH, Tormey, DC, Horton, J., Davis, TE, McFadden, ET, Carbone, PP: τοξικότητα και την ανταπόκριση Κριτήρια της Ανατολικής Cooperative Group Ογκολογίας. Am J Clin Oncol 5:649-655, 1982.

by PREDICT

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου