Αρχική

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Υπέρηχος με χρήση σκιαγραφικού μέσουΈνα μεγάλο ποσοστό των καθημερινών υπερηχογραφικών εξετάσεων αφορά στη μελέτη της άνω κοιλίας και ιδιαίτερα του ήπατος.
Όχι σπάνια, στις εξετάσεις αυτές απεικονίζονται εστιακές ηπατικές αλλοιώσεις είτε ως τυχαίο εύρημα είτε στο πλαίσιο τακτικής παρακολούθησης. Παρόλο που συχνά ο χαρακτηρισμός των αλλοιώσεων δε γίνεται με το απλό υπερηχογράφημα και ο ασθενής παραπέμπεται για περαιτέρω μελέτη με αξονική ή μαγνητική τομογραφία ή βιοψία, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το σύγχρονο υπερηχογράφημα νέας τεχνολογίας θέτει την τελική διάγνωση. Σε αυτό βοηθά και η μελέτη της αγγείωσής τους με την τεχνική του Doppler και τελευταία με τη χρήση των υπερηχογραφικών σκιαγραφικών ουσιών.  Άρα, το υπερηχογράφημα παραμένει η εξέταση πρώτης εκλογής στις περισσότερες περιπτώσεις, λόγω της απουσίας ακτινοβολίας, της εξαιρετικής διαθεσιμότητας, του σχετικά χαμηλού κόστους και της ελάχιστης απαιτούμενης προετοιμασίας για τον εξεταζόμενο, έχοντας ως μοναδικό μειονέκτημα την προαπαιτούμενη ικανότητα και εμπειρία του εξεταστή.
Η χρήση σκιαγραφικών μέσων (ενισχυτές ηχογένειας) είναι μια νέα πρωτοποριακή εξέλιξη της υπερηχογραφίας και μπορεί σε πραγματικό χρόνο να γίνει παρακολούθηση της αιμοδυναμικής συμπεριφοράς των εστιακών αλλοιώσεων του ήπατος. Όπως ακριβώς γίνεται με την αξονική και τη μαγνητική τομογραφία, ενίεται το σκιαγραφικό μέσο, που αποτελείται από μικροφυσαλίδες και παρακολουθείται υπερηχογραφικά ο τρόπος πρόσληψής του από μια εστιακή βλάβη στο ήπαρ.
Η χρήση ενισχυτών ηχογένειας αυξάνει σημαντικά τις επιδόσεις της υπερηχοτομογραφίας τόσο στην ανίχνευση όσο και στο χαρακτηρισμό μιας βλάβης στο ήπαρ ιδίως σε δύσκολους ασθενείς όπως οι παχύσαρκοι με μεγάλη λιπώδη διήθηση.
Θεωρείται ότι από τους υπέρηχους ήπατος που γίνονται το 47% των περιστατικών παραμένουν αχαρακτήριστα, ενώ όταν ακολουθήσει υπέρηχος με σκιαγραφικό το ποσοστό των αχαρακτήριστών πέφτει στο 9% οπότε αυτά τότε οδεύουν για έλεγχο με αξονική ή μαγνητική.
Εστιακές αλλοιώσεις όπως αιμαγγειώματα, εστιακές οζώδεις υπερπλασίες, ηπατοκυτταρικά καρκινώματα και μεταστάσεις έχουν σε πολλές περιπτώσεις τυπική αιμοδυναμική συμπεριφορά με αποτέλεσμα σε ένα σημαντικό αριθμό περιστατικών να αρκεί ένα υπερηχογράφημα με χρήση σκιαγραφικού για να χαρακτηρισθεί η βλάβη.
Σε ογκολογικούς ασθενείς και χρόνιους ηπατοπαθείς τόσο στη φάση της base line διερεύνησης του ήπατος όσο και κατά την παρακολούθησή τους, η χρήση ενισχυτών ηχογένειας αυξάνει σημαντικά την ευαισθησία του υπερηχογραφήματος για ανάδειξη μεταστατικών εστιών και μικρών ηπατοκυτταρικών καρκινωμάτων αντίστοιχα. Αυτό που απαιτείται είναι ένας σύγχρονος υπερηχοτομογράφος ( IU 22 της Phillips με σκιαγραφικό Sonovue της Braco) με εξειδικευμένο λογισμικό για χρήση ενισχυτών ηχογένειας κι ένας έμπειρος εξεταστής. Η εξέταση κοστίζει 150 ευρώ και το σκιαγραφικό συνταγογραφείται ως ενισχυτής ηχογένειας για περαιτέρω διερεύνηση του νοσήματος από το οποίο πάσχει ο ασθενής ( Ca ήπατος, ηπατικές μεταστάσεις, χρόνια ηπατοπάθεια) και δικαιολογείται από τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν γραφτεί από τον θεράποντα ιατρό.
Μπεχράκης Ιωάννης
Ιατρός Ακτινολόγος
Υπεύθυνος Τμήματος Υπερήχων
Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο Παπανδρέου
Πατησίων 49 απέναντι από το Πολυτεχνείο
Τ.Κ.: 104 33
Τηλ: 2105242970, Fax: 2105242970

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου