Αρχική

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Υπερχοτομογραφία-ΕλαστογραφίαΗ μεγάλη πρόοδος των τεχνολογικών εξελίξεων τα τελευταία χρόνια στην υπερηχοτομογραφία του μαστού και οι νέες τεχνικές έχουν δώσει μεγάλη ώθηση στην υπερηχοτομογραφία.
Γράφει η
MD, PhD ΜΑΛΛΙΟΥ ΣΑΒΒΟΥΛΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ
Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Μαστολογικής Εταιρείας
PREDICT
Οι εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της ευαισθησίας και της ειδικότητας της μεθόδου. 
Η υπερηχοτομογραφία θεωρείται συμπληρωματική εξέταση της μαστογραφίας, αλλά οι δυνατότητες της μεθόδου σήμερα με τα μηχανήματα υπερήχων υψηλής ευκρίνειας είναι σημαντικές.
Σκοπός της υπερηχογραφικής εξέτασης των μαστών είναι η ανάδειξη της βλάβης σε αρχικό στάδιο, η πλήρης καταγραφή της μορφολογίας αυτής της βλάβης, οι αιμοδυναμικές παράμετροί της και η σχέση της με τους γύρω ιστούς. Η εξέλιξη στην υπερηχοτομογραφία μαστών οφείλεται στην εφαρμογή υψίσυχνων κεφαλών, στη χρήση αρμονικών συχνοτήτων και στην εφαρμογή τρισδιάστατων υπερήχων.
Η ελαστογραφία είναι μία επιπλέον πολύ χρήσιμη τεχνική που προσθέτει αξία στην υπερηχογραφική εξέταση και επιτρέπει στην αξιολόγηση της τυχόν ακαμψίας του ιστού. 
Ο συνδυασμός υπερηχοτομογραφίας και ελαστογραφίας έχει σαν στόχο την καλύτερη ανίχνευση του όγκου και δυνητικά την αποφυγή των περιττών βιοψιών.
Η ελαστογραφία βασίζεται στο γεγονός ότι ιστοί με διαφορετική σκληρότητα παραμορφώνονται διαφορετικά όταν ασκηθεί πάνω τους πίεση. Η διαφορά αυτή της παραμόρφωσης αντικατοπτρίζει την διαφορά στις ελαστικές ιδιότητες των ιστών. Η τεχνολογία βασίζεται στην ανίχνευση της διαφορικής παραμόρφωσης των ιστών. Όσο πιο σκληρός είναι ο ιστός, τόσο πιο μικρή είναι η παραμόρφωση. Η διαφορά στην παραμόρφωση μεταφράζεται σε χρωματική κλίμακα από το ερυθρό έως το μπλέ. Έτσι το μπλε αντιπροσωπεύει αυξημένη σκληρία, ενώ το κόκκινο αυξημένη ελαστικότητα.
Γνωρίζουμε ότι νεοπλαστικές εξεργασίες και φλεγμονώδεις διεργασίες μπορεί να αλλάξουν τις μηχανικές ιδιότητες των ιστών και σε αυτό βασίζεται η ψηλάφηση κατά την φυσική εξέταση. Ο φυσιολογικός ιστός τείνει να έχει ενιαία ελαστικά χαρακτηριστικά, ενώ ο νεοπλασματικός ιστός λόγω της χαοτικής του ανοργάνωτης ανάπτυξης παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια στις ελαστικές του ιδιότητες. H ελαστογραφία ανιχνεύει τα υπερηχογραφικά σήματα οπισθοδιάχυσης που επιστρέφουν στον ηχοβολές όταν οι ιστοί συμπιέζονται και αποσυμπιέζονται. Αν η υπερηχοτομογραφία αντιστοιχηθεί σε επισκόπηση, η ελαστογραφία αντιστοιχεί στην ψηλάφηση. Αποτελεί δηλαδή ενός είδους εικονικής ψηλάφησης.
Η ελαστογραφία δηλαδή αξιολογεί την σκληρότητα των ιστών με την ψηλάφηση. Με την κεφαλή των υπερήχων εφαρμόζεται μια μικρή πίεση στο σημείο της βλάβης. Η παραμόρφωση της βλάβης σε σχέση με τους παρακείμενους ιστούς καταγράφεται και υπολογίζεται η ελαστικότητά της, που μελετάται με τον δείκτη παραμόρφωσης.
Η ελαστογραφία ώσεως είναι μια νέα τεχνική απεικόνισης που μετράει ποσοτικά την ακαμψία και την ελαστικότητα των βλαβών με αντικειμενικό τρόπο αφού το ίδιο το μηχάνημα διενεργεί την εξέταση.
Με την τρισδιάστατη ελαστογραφία η υπερηχοτομογραφία αποκτά νέα δυνατότητα αξιλόγησης της σκληρότητας των βλαβών.
Για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού με την αύξηση της τυποποίησης των βλαβών, χωρίς περιττές βιοψίες απαιτείται η συνεχής απόκτηση εμπειρίας από τη χρήση νέων τεχνολογικών παραμέτρων και η συνεχής εξοικείωση με τις διάφορες μεθόδους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.      Barr RG, Rim A, Graham R, Berg W, Grajo J. Speed of Soud Imaging: Improved Image Quality in Breast Sonography. Ultrasound Quarterly 2009;25(3):141-144
2.      Kavitha, M., S. Shirley Selvan, Shenbagadevi and S. Suresh. Automatic segmentation and feature extraction of breast lesions. Proceedings of the International Conference on Biology Medicalnformatics and Signal Processing, 2009 Mar. 12-14, India, pp: 50.
3.      Renbo, Xia and Weijun Liu et al. An optimal initialization technique for improving the segmentation performance of Chan-Vese model.Proceedings of the IEEE International Conference on Automation and Logistics, 2007 Aug. 18-21, IEEE Xplore Press, Jinan, pp: 411-415.
4.      Wu Liu et al. Segmentation of elastographic images using a coarse-to-fine active contour model, 2007 Ultrasound Med. Biol., 32: 397-408.
5.      Selvan S, Kavitha M, Shenbagadevi S, Suresh S. Feature Extraction for Characterization of Breast Lesions in Ultrasound Echography and Elastography. Journal of Computer Science 2010 6(1)Q67-74

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου