Αρχική

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Κατάθλιψη από υπερωρίες
Μακροπρόθεσμα, η αύξηση του αριθμού των ωρών υπερωριακής απασχόλησης την ημέρα αυξάνουν τον κίνδυνο για μια βαριάς μορφής κατάθλιψη.

Γράφει 
ο Βασίλης Παπασπύρος
Δημοσιογράφος Υγείας

Αυτό έδειξε μία μακροχρόνια μελέτη, πάνω σε 2.000 εργαζόμενους στη Μεγάλη Βρετανία. Η μελέτη έδειξε ότι σε άτομα που δούλευαν τρεις με τέσσερις ώρες καθημερινά υπερωρίες, η πιθανότητα μιας σοβαρής κατάθλιψης ήταν σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με τους υπαλλήλους χωρίς υπερωρίες.
Στη μελέτη ενσωματώθηκαν στοιχεία από 1.626 άνδρες και 497 γυναίκες,  με μέσο όρο ηλικίας, τα 47 έτη. Οι ερευνητές παρακολούθησαν τους εθελοντές  3,8 έως 7,2 χρόνια. Από αυτούς 11% εργαζόντουσαν κατά μέσο όρο από έντεκα ώρες και πάνω ανά ημέρα. 3,1% στο σύνολο των 2.123 ερωτηθέντων, δηλαδή 66 άτομα, ανέπτυξαν μια βαριάς μορφής κατάθλιψη. Σε 1105 ερωτηθέντες, οι οποίοι δούλευαν 7 με 8 ώρες την ημέρα, ήταν 38 άτομα, ενώ 227 εργαζόντουσαν 11 με 12 ώρες την ημέρα.
Κατά συνέπεια, η πιθανότητα να υποστούν μια βαριάς μορφής κατάθλιψη οι εργαζόμενοι  με πολλές υπερωρίες, ήταν στο διπλάσιο από ότι οι εργαζόμενοι χωρίς υπερωρίες.
Παράλληλα σε άλλες έρευνες προέκυψαν ενδείξεις ότι ο περισσότερος χρόνος εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε οικογενειακές συγκρούσεις, λιγότερη ξεκούραση μεταξύ των εργάσιμων ημερών και θα μπορούσε να αυξήσει περισσότερο τις ορμόνες του στρες στο αίμα.
Τα στοιχεία από την μελέτη αυτή προέρχονται από τη μελέτη Whitehall II, η οποία ξεκίνησε το 1985 στο Λονδίνο και περιλαμβάνει περισσότερους από 10.000 υπαλλήλους της Μεγάλης Βρετανίας. Σε γενικές γραμμές, οι συμμετέχοντες στη μελέτη αυτή θεωρήθηκαν πιο υγιείς από το μέσο όρο του πληθυσμού.
Το ποσοστό της βαριάς μορφής κατάθλιψης, το οποίο βρίσκεται στο 3,1% είναι χαμηλότερο, σε σχέση με το ποσοστό από άλλες μελέτες που έγιναν, καθώς αυτές κατέληξαν σε ποσοστά της τάξης του 5%, όπως εξήγησαν οι ερευνητές. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητες και περαιτέρω μελέτες, για παράδειγμα σε εργαζόμενους βιομηχανιών ή στον ιδιωτικό τομέα. 
Επίσης, από μελέτες προκύπτει ότι το αυξημένο ποσοστό της κατάθλιψης μπορεί να προέρθει και από άλλα αίτια, καθώς συχνά δεν είναι προκαθορισμένο από πόσες ώρες εργασίας και μετά θεωρείται ότι γίνονται  υπερωρίες.
Το 2010, οι συγγραφείς της μελέτης είχαν δημοσιεύσει, ότι η πρόσθετη εργασία μπορεί να είναι επιβλαβής για την καρδιά. Τα δεδομένα από περίπου 6000 εργαζομένους έδειξαν, ότι τρεις έως τέσσερις ώρες υπερωρίες την ημέρα αυξάνουν τον κίνδυνο για στεφανιαία νόσο κατά 60%.
Βιβλιογραφία
University College of London
Μελέτη Whitehall II
Επιστημονικό περιοδικό «PLoS ONE»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου