Αρχική

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Φάρμακα και έλλειψη G6PD


Τα  άτομα που έχουν ανεπάρκεια της G6PD όταν πάρουν ορισμένα φάρμακα και ουσίες μπορεί να κάνουν αιμόλυση (αναιμία, ίκτερο).
Διαβάστε ποια φάρμακα απαγορεύονται τελείως και ποια μπορεί να ληφθούν σε ανάγκη.
Σημειώστε την ανεπάρκεια στο βιβλιάριο.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ G6PD ΕΝΖΥΜΟΥ
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΦΑΡΜ. ΟΥΣΙΕΣ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ]
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Βαθμός επικινδυνότητας Ευαίσθητος φαινότυπος ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ
Arsine ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Tolonium Chloride, Tolonium Chloride (toluidine blue) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Ciprofloxacin ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Ciproxin , Ladinin,nafloxin, Ufexil , Cipro, Cipromycin
Dimercaprol ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ BAL
Phenazopyridine ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Sedural , Pyridium , Pyridiate , Prodium , Phenazodine , Baridium , Azo-Standard
Acetylphenylhydrazine (2-Phynylacetohydrazide) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Phynylhydrazine ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Glibenclamide ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ normell , Glez , Daonil , Gliben
Glucosulfone (glucosulfone sodium) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Menadiol Sodium Sulfate (Vitamin k4 sodium sulfate) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Methyltioninium Chloride (methylene blue) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Naphtalene, Pure (naphtalin) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Beta-Naphthol (2-Naphthol) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Niridazole ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Ambilhar

ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ
Oxidase, Urate (urate oxidase) ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Fasturtec
Stibophen (2-(2-Oxido-3,5-Disulphonatophenoxy)-1,3,2,Benzodioxastibole-4-6-Disulphonate) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Trinitrotoluene (2,4,6-Trinitrotoluene) ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Trinitrine , TNT
Menadione (menaphtone) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Menadione sodium Bisulfite (Vitamin K3 sodium bisulfite) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Ascorbic Acid ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ cal-c-vita , Vitamin C
Para-Aminobenzoic Acid (4-Aminobenzoic Acid) ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ PABA
Tiaprofenic Acid ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Antazoline (antistine) ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Colchicine ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Diphenhydramine (difenilhydramine) ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Benedryl
Phytomenadione (Vitamin K1) ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Konakion
Isoniazid ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Dianicotyl , Myambutol-INH , Rifamate
Norfloxacin ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Norocin
Pyrimethamine ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Daraprim
Proguanil (chlorguanidine) ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Malarone (atonaquone+proguanil) , Paludrine
Streptomycin ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Sulfaguanidine ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Sulfamerazine ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Trihexyphynidyl (benzhexol) ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Trihexy , Trihexane , Artane
Tripelennamine ΧΑΜΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ/ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ
Paracetamol (acetaminophen) ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Buscopan plus , Lonarid , Panadol , Depon , Tylenol
Phenazone (antipyrine) ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Phenazol
Aminophenazone (aminopyrine) ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Pyramidon
Mesalazine - 5-Aminosalicylic Acid (paraminosalicylic acid) ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Salofalk, Asacol, Pentasa, Ectospasmol , PAS
O-Acetylsalicylic Acid (acetylsalicylic acid) ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Salospir , Neospir , Aspirin
Probenecid ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Probalan , Benemid
Phenacetin (acetophenetidin) ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Treupel
Acetanilide (acetanilid) ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΕΛΜΙΝΘΙΚΑ
Quinine ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Pentaquine ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Pamaquine ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Plasmoquine
Mepacrine (Quinacrine) ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Atabrin
Chloroquine ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ
Primaquine ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ/ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΑ
Trimethoprim ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Septrin , Lidaprim
Thiazosulfone (thiazolesulfone) ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Promizole
Aldesulfone sodium (sulfoxone) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Diasone
Nitrofurantoin ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Furolin , Macrodantin , Macrobid , Furadantin
Nitrofural (nitrofurazone) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Furacin
Chloramphenicol ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ cortiphenol-h , sulfanicole , Chloromycetin
Nalidixic Acid ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Uropan , Urogram , Uralgin , Neg-gram , Nalixin , Naligram , Betaxin , Wintomylon
Furazolidone ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Tricofur , Ginecofuran , Furazone , Furoxon
ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ
Quinidine ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Quinidicardine
Procainamide ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Pronestyl
ΣΟΥΛΦΟΝΕΣ/ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΕΣ
Sulfasalazine, Salazosulfapyridine (salazopyrin) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ salopyrine , Azulfidine
Sulfapyridine ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Dagenan , Salisulf , Salazopryn
Sulfamethoxypyridazine ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Sulfamethoxazole ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ TMP-Sulfa , Travatan , Septra , Pulmotrim , Valeas , Suprin , Streptoplus , Medixin , Isotrim , Gantrim , Eusaprim , Chemitrim , Bactrim , Abacin , Gantanol , Bactrimel , Septrin
Sulfafurazole (sulfafurazone, sulfisoxazole) ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Gantrisin
Sulfadimidine ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ
Sulfadiazine ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Flammacerium , Sulfadiazina
Sulfacytine ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ EES/Sulfisox , Erythrom
Sulfacetamide ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Sulfachloramphenicol , Sulfanicol , Sulfachlor , Sultrin , Chemyterral , Aureomix , Visublefarite , Brumeton , Prontamid , Sulfacet-R
Dapsone (diaphenylsulfone) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ dapsone , AVC
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ
Doxorubicin ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Adriamycin
Sulfapyridine ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Dagenan , Salisulf , Salazopryn
Sulfanilamide (Sulphanilamide) ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Otocain , Exoseptoplix
Sulfamethoxazole ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ TMP-Sulfa , Travatan , Septra , Pulmotrim , Valeas , Suprin , Streptoplus , Medixin , Isotrim , Gantrim , Eusaprim , Chemitrim , Bactrim , Abacin , Gantanol , Bactrimel , Septrin
Sulfacetamide ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Sulfachloramphenicol, Sulfanicol, Sulfachlor, Sultrin , Chemyterral , Aureomix , Visublefarite , Brumeton , Prontamid , Sulfacet-R
Nitrofurantoin ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Furolin , Macrodantin , Macrobid , Furadantin
Furazolidone ΥΨΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Tricofur , Ginecofuran , Furazone , Furoxon
Nalidixic Acid ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ, ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Uropan , Urogram , Uralgin , Neg-gram , Nalixin , Naligram , Betaxin , Wintomylon
ΑΝΤΙ-ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ
Phenytoin ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Epanutin , Dilantin
Dopamine (L-dopa) ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Sinemet , Larodopa
ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ
Phenylbutazone ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΛΟΙ Tanderil
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΦΑΡΜ. ΟΥΣΙΕΣ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ]
  

Φάρμακα που χορηγούνται με ασφάλεια σε συνήθεις φαρμακευτικές δόσεις στα άτομα με ανεπάρκεια της G6PD
Αντιπυρετκά: Παρακεταμόλη, Αντιπυρίνη, Αμινοπυρίνη, Ακετυλοσαλικυλικό οξύ
Σουλφοναμίδες: Σουλφαμεθοξυπυριδαζίνη, Σουλφισοξαζόλη, Σουλφαδιαζίνη
Ανθελονοσιακά: Κινίνη, Κινακρίνη
Διάφορα: Προβενεσίδη, Ισονιαζίδη, Ασκορβικό οξύ, Χλωροκίνη, Διφαινυλυδραμίνη, Μεναφθόνη, Φαινυντοϊνη, Πυριμεθαμίνη, Τριμεθοπρίμη, Βιταμίνη Κ, Χλωραμφενικόλη

PREDICT

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου