Αρχική

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Εξετάσεις εισαγωγής σε Ογκολογική One Day Clinic


Κατά την εισαγωγή του ο ασθενής στην ογκολογική κλινική μιας ημέρας πρέπει να κάνει τον προαπαιτούμενο κλινικοεργαστηριακό έλεγχο:
  • Γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, Na, K, Cl, Mg, P, Ca, SGOT, SGPT, γGT, ALP, LDH
  • Χολερυθρίνη, λευκώματα
  • Δείκτες νεοπλασματικοί ανάλογα με το νόσημα
  • α/α θώρακος  (F+P)
  • PT, PTT
  • HbSAg
  • ΗΚΓ
  • Γενική ούρων
  • Κάθαρση κρεατινίνης αν o ασθενής  πρόκειται να λάβει πλατινούχο σκεύασμα
PREDICT

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου