Αρχική

Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

ΜΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΗ διαφορά ανάμεσα στα φυσιολογικά και καρκινικά κύτταρα έγκειται στην ανώμαλη έκφραση μιας πληθώρας γονιδίων που καθορίζουν σημαντικές κυτταρικές λειτουργίες.
Το μοριακό προφίλ είναι μια νέα μέθοδος αποτύπωσης και ποσοτικοποίησης της γονιδιακής έκφρασης στον παθολογικό ιστό σε σχέση με τον φυσιολογικό ιστό. Μέσω της αποκάλυψης του μοριακού προφίλ των καρκινικών κυττάρων, μπορεί να ποσοτικοποιηθεί ουσιαστικά η έκφραση όλων των ενεργών γονιδίων. Έτσι είναι δυνατόν να αποκτηθούν πολύτιμες πληροφορίες για την ακριβή ταυτότητα και ποιότητα των καρκινικών κυττάρων που σχετίζονται με τον μηχανισμό ανάπτυξής τους, την μιτωτική τους δραστηριότητα, την μεταναστευτική τους ικανότητα και τον μεταβολισμό τους. Κλινικής σπουδαιότητας γονίδια περιλαμβάνουν κυρίως τους κυτταρικούς υποδοχείς κινάσης τυροσίνης, τους υποδοχείς οιστρογόνων, παράγοντες αγγειογένεσης και λεμφαγγειογένεσης, μεταγραφικούς παράγοντες, ογκοκατασταλτικά γονίδια, καθώς και γονίδια που ελέγχουν τον πολλαπλασιασμό, την απόπτωση και τον μεταβολισμό των κυττάρων. 


Όλες αυτές οι πληροφορίες έχουν ουσιαστική συμβολή στην ακριβή διάγνωση, την πρόγνωση και την εξατομικευμένη θεραπεία. Με την μελέτη της έκφρασης των παραπάνω γονιδίων αποκαλύπτονται στόχοι για στοχευμένες θεραπείες και προγιγνώσκεται η ανταπόκριση των καρκινικών κυττάρων σε χημειοθεραπευτικά φάρμακα


Σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η εφαρμογή του σε ελάχιστες ποσότητες παθολογικού ιστού, ακόμη και από βιοψίες λεπτής βελόνας. Δεδομένης της διαφορετικότητας σε μοριακό επίπεδο ακόμη και ιστολογικά πανομοιότυπων καρκίνων μαστού, το μοριακό προφίλ του καρκίνου συντελεί ουσιαστικά στην εξατομικευμένη ιατρική.
Δρ. Σωτήρης Ν.  Νικολόπουλος PhD, MS
Μοριακός Ογκολόγος
Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΕ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Staaf et al. Inentificatio of Subtypes in Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive Breast Cancer Reveals a Gene Signature Prognostic of Outcome j Clin Oncol 2010, 1813-1820
  2. Wang et al. Elevated expression of ERBB3  confers paclitaxel resistance in erB2-overexpressing breast cancer cells via upregulation of Survin. Oncogene 2010;29:4225-4236
  3. Ma et al. A five-gene molecular grade index and HOXB13:IL17BR are complementary prognostic factors in early stage breast cancer. Clin Cancer Res. 2008,14:2601-2608 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου