Αρχική

Σάββατο, 23 Ιουλίου 2011

Ηλικία και προεγχειρητική μαγνητική τομογραφία σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού

Οφέλιμη η προεγχειρητική MRI ΜΑΣΤΩΝ σε όλες τις ηλικίες

Published 01 June 2011 | Article by Annals of surgical oncology 2011

Επίδραση της ηλικίας των ασθενών στον σχεδιασμό της θεραπείας του μαστού μετά από προεγχειρητική μαγνητική τομογραφία (MRI) και η επιρροή της στην λήψη απόφασης για την χειρουργική αντιμετώπιση...
 

Έγινε μια αναδρομική μελέτη σε 710 γυναίκες με καρκίνο του μαστού που υποβλήθηκαν σε προεγχειρητική μαγνητική τομογραφία μεταξύ του Ιανουαρίου του 2003 και του Δεκεμβρίου 2008. Έγινε επεξεργασία της ηλικίας των ασθενών, των  ευρημάτων της μαγνητικής τομογραφίας, του αριθμού των βιοψιών που έγιναν, του  αριθμού των επιπλέον καρκίνων που βρέθηκαν και του ποσοστού των ασθενών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή.
Τα αποτελέσματα στις 710 ασθενείς ήταν τα εξής: 343 (48%) είχαν επιπλέον ομόπλευρα ευρήματα καρκίνου  στη μαγνητική τομογραφία. Μετά από διαστρωμάτωση με βάση την ηλικία και τη συχνότητα των νέων σύστοιχων κακόηθων ευρημάτων βρέθηκε διαφορά μεταξύ των ηλικιών (P = 0,004). Ωστόσο, λιγότερες βιοψίες έγιναν σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας (P = 0,043). Ο αριθμός των γυναικών που έκαναν προεγχειρητική βιοψία αυξήθηκε με την ηλικία (P = 0,0018), ενώ η συχνότητα εμφάνισης ενός δεύτερου  καρκίνου του μαστού δεν άλλαξε με την ηλικία (P = 0.07). Το ποσοστό μαστεκτομής μειώθηκε από 65% σε γυναίκες ηλικίας από 50 έως 40% σε γυναίκες ηλικίας άνω των 70 (P <0,001).
Άρα, για την ανεύρεση νεοδιαγνωσθέντων καρκίνου του μαστού, η αξία της μαγνητικής τομογραφίας δεν επηρεάζεται από την ηλικία του ασθενούς, με τουλάχιστον το 40% των γυναικών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες να έχουν επιπρόσθετα ευρήματα στην MRI. Επιμένοντας με την προεγχειρητική βιοψία  πρόσθετα ευρήματα μπορεί να μειώσουν τα ποσοστά μαστεκτομής. Περαιτέρω μελέτη απαιτείται για να καθορίσει τους λόγους για τα αυξημένα ποσοστά μαστεκτομών σε νεότερες γυναίκες...

ΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ:
Η ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ,
ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΟΙ ΑΣΚΟΠΕΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ Η ΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ…

Cameron D. Adkisson1, Laura A. Vallow2, Kristin Kowalchik2, Rebecca McNeil3, Stephanie Hines4, Elizabeth Deperi5, Alvaro Moreno6, Vivek Roy6, Edith A. Perez6 and Sarah A. McLaughlin1
1 Department of Surgery, Mayo Clinic Florida, Jacksonville, FL, USA.
2 Department of Radiation Oncology, Mayo Clinic Florida, Jacksonville, FL, USA.
3 Department of Biostatistics, Mayo Clinic Florida, Jacksonville, FL, USA.
4 Department of Internal Medicine, Mayo Clinic Florida, Jacksonville, FL, USA.
5 Section of Breast Imaging, Department of Radiology, Mayo Clinic Florida, Jacksonville, FL, USA.
6 Division of Hematology Oncology, Department of Internal Medicine, Mayo Clinic Florida, Jacksonville, FL, USA.
by PREDICT

Συχνότερη διάγνωση πρώιμων σταδίων καρκίνου του μαστού με την MRI μαστών
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου