Αρχική

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Θέσεις της Δημοκρατικής Συμμαχίας για Γενικά Θέματα


Θέσεις της Δημοκρατικής Συμμαχίας για τους Θεσμούς, τον Συνδικαλισμό, το Περιβάλλον, τη Χωροταξία, την Πολεοδομία, την Ενέργεια, τον Τουρισμό, τη Ναυτιλία, την Κτηνοτροφία, το Ασφαλιστικό, την Κοινωνική Μέριμνα, τη Δημόσια Διοίκηση, την Ασφάλεια, την Μεταναστευτική Πολιτική, την Δικαιοσύνη, τον Πολιτισμό, τα ΜΜΕ και τον Αθλητισμό.

Θεσμικές Αλλαγές

-Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται άμεσα από το λαό, ώστε  το πολίτευμά μας  να αποκτήσει ισορροπία, με περιορισμό του απόλυτα συγκεντρωτικού  πρωθυπουργοκεντρικού μοντέλου.
-Άμεση ψήφιση της μείωσης των βουλευτών από 300 σε 200, που θα αποτελεί  σημαντική προϋπόθεση για την συμμετοχή της Δημοκρατικής Συμμαχίας σε οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα και την στήριξη οποιασδήποτε κυβέρνησης συνεργασίας.

-Καταργείται η δυνατότητα πρόωρης διάλυσης της Βουλής με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού. Οι εκλογές θα γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια εκτός αν το κυβερνών κόμμα χάσει την δεδηλωμένη πλειοψηφία των 151 ή τα κόμματα της Βουλής δεν μπορούν να διαμορφώσουν πλειοψηφία 151.
-Κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος «περί ευθύνης υπουργών» και της ασυλίας των βουλευτών. Οι υπουργοί ελέγχονται και δικάζονται, όπως κάθε πολίτης, από την τακτική δικαιοσύνη. Κάθε βουλευτής και κάθε δημόσιος λειτουργός υποχρεούται να δημοσιοποιεί το Ε9 του στο διαδίκτυο κάθε έτος.
-Ονομαστικοποίηση και δημοσιοποίηση όλων των εσόδων και εξόδων των πολιτικών κομμάτων. Απαγόρευση του δανεισμού των πολιτικών κομμάτων από τις  τράπεζες με εγγύηση τις μελλοντικές χρηματοδοτήσεις πέραν αυτής της βουλευτικής περιόδου. Πλήρης εκκαθάριση των χρηματοδοτήσεων και του δανεισμού όλων των κομμάτων που συμμετείχαν στις εκλογές την τελευταία εικοσαετία.
-Η πίστη και θρησκευτικότητα είναι ατομικά ζητήματα και δεν ρυθμίζονται από το κράτος. Στη χώρα ισχύει απόλυτη ισονομία και ισοπολιτεία για τις θρησκευτικές πεποιθήσεις που ενισχύει τον χαρακτήρα μιας ανοικτής δημοκρατικής κοινωνίας.

Συνδικαλισμός

-Οι συνδικαλιστές να αρχίσουν και πάλι να εργάζονται και οι αποφάσεις για απεργίες να λαμβάνονται με καθολική μυστική ψηφοφορία  των εργαζομένων. Πιστεύουμε στον θεσμό του συνδικαλιστικού κινήματος και προτείνουμε την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπουν τη λειτουργία και την ανεξαρτησία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και το δικαίωμα στην απεργία.

Περιβάλλον - Χωροταξία - Πολεοδομία

-Στρατηγική μας επιλογή σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος είναι η πλήρης εφαρμογή της αρχής ο ρυπαίνων πληρώνει. Στο θέμα της κλιματικής αλλαγής η εφαρμογή γίνεται μέσω των ούτως ή άλλως προωθημένων κοινοτικών πολιτικών. Στα απορρίμματα στόχος είναι να οδηγηθούμε σε μια κοινωνία ανακύκλωσης  δίνοντας έμφαση στη μείωση των απορριμμάτων και στο διαχωρισμό τους στην πηγή, με μαζική συνειδητή συνδρομή των ίδιων των πολιτών. Από εκεί και εκεί εξετάζουμε όλες τις τεχνολογίες (περιλαμβανόμενης και της θερμικής επεξεργασίας), με αντικειμενικά περιβαλλοντικά και οικονομοτεχνικά κριτήρια και προχωρούμε στη χωροθέτηση, στη βάση της αρχής «η κάθε περιοχή έχει την ευθύνη για τα δικά της απορρίμματα, αλλά κανείς δεν μπορεί να παραβιάζει το νόμο με παράνομες μεθόδους διαχείρισης».
 
-Νέα χωροταξική και πολεοδομική πολιτική, που θα συνδυάζει την  περιβαλλοντική προστασία  με  την ανάπτυξη, την διευκόλυνση της πολεοδόμησης (αστικής και βιομηχανικής – ΒΙΠΕ κλπ ) και της οργανωμένης δόμησης. Στόχος είναι η διευκόλυνση υλοποίησης των αναπτυξιακών προτάσεων και  ο περιορισμός της εκτός σχεδίου και αυθαίρετης δόμησης, που επιβαρύνουν  το περιβάλλον και εμποδίζουν  τις επενδύσεις με γραφειοκρατικούς περιορισμούς. 
-Καταγραφή, διαχείριση και αξιοποίηση με συστηματικό αναπτυξιακό πνεύμα της αναξιοποίητης περιουσίας του δημοσίου, με προτεραιότητα στα ώριμα και άμεσα αξιοποιήσιμα ακίνητα. Η χωροταξική οργάνωση της χώρας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και εργαλείο περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης. Δεδομένης της σημερινής κατάστασης στην κτηματαγορά, αν τα θέματα αυτά  αντιμετωπισθούν με σοβαρότητα, ρεαλισμό και ταχύτητα, μπορεί -σε διάστημα μικρότερο της δεκαετίας- η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας να δημιουργήσει σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές, που να υπερβαίνουν τα 50 δις. Στους τρόπους αξιοποίησης περιλαμβάνεται ρητώς και η πώληση ακινήτων, όπου το είδος ακινήτου και η μέθοδος αξιοποίησης το επιβάλλει.
-Οριστικό τέλος στην νέα αυθαίρετη δόμηση οποιασδήποτε μορφής και είδους με ηλεκτρονική (π.χ. ανά τρίμηνο), δορυφορική καταγραφή όλων των κτισμάτων που υπάρχουν στον ελληνικό χώρο, παρακολούθηση από μια κεντρική κρατική υπηρεσία όλων των νέων κτισμάτων και οικοδομών και άμεση κατεδάφιση κάθε νέου αυθαιρέτου.
-Καμία  ρύθμιση για παλαιότερα αυθαίρετα δεν γίνεται πριν να εξασφαλιστεί ότι το νέο σύστημα αποδίδει και ότι επιτυγχάνει ουσιαστικό μηδενισμό των νέων αυθαιρέτων.
-Αντιμετώπιση των μεγάλων καθυστερήσεων στην έγκριση των σχεδίων με δημιουργία Χωροταξικών και Πολεοδομικών σχεδιαστικών υποδομών (κυρίως Κτηματολογίου, Δασικών Χαρτών  και οργανωμένων πληροφοριακών συστημάτων) και απλοποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας, των χωροταξικών και των πολεοδομικών σχεδίων για  αποφυγή των αλληλοεπικαλύψεων.
 
-Τα δάση είναι πηγή ζωής, δημόσιο αγαθό, αλλά και εργαλείο ανάπτυξης. Καθορισμός των περιοχών που είναι δάση, δασικές εκτάσεις, αγροτικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις με βάση τα στοιχεία του 1975. Καθορισμός οικονομικών δραστηριοτήτων, επεμβάσεων και επιτρεπτών μεταβολών στις εκτάσεις αυτές με γνώμονα τον συνδυασμό της προστασίας-διατηρησής τους με την ανάπτυξη και με βάση πάντα αντίστοιχες περιβαλλοντικές μελέτες. Άμεση και ταχεία επίλυση των δασικών αμφισβητήσεων και ιδιοκτησιακών διαφορών στα πλαίσια της διαδικασίας των δασικών χαρτών και του κτηματολογίου.
-Επανασύσταση ως αυτόνομης υπηρεσίας της Δασικής Υπηρεσίας που θα έχει την ευθύνη διαχείρισης του δασικού πλούτου, των Δρυμών, των περιοχών NATURA και όλων των προστατευόμενων ζωνών. Συγκρότηση αυτόνομου Δασικού Σώματος με διασπορά εντός των δασών και τη συμμετοχή όλων στον αυτοτελή φορέα Δασοπροστασίας.
-200.000 στρέμματα αναδάσωσης ετησίως. Χαρτογράφηση των εδαφών για την χάραξη δασικής πολιτικής με στόχο τον προσδιορισμό διπλάσιου χώρου του μελλοντικού δάσους (με εφαρμογή του ν.1734/87),  με προγράμματα καλλιεργειών στα δάση μετά από διαχειριστικές μελέτες, με παράλληλη αξιοποίηση της βιομάζας ( από τα δέντρα και τον υπόροφο ) και απελευθέρωση μη επιδεκτικών αναδάσωσης εδαφών.
-Θεσμοθέτηση σε Συνταγματικό επίπεδο της δυνατότητας «Οργανωμένης Ανοικοδόμησης Τουριστικής Κατοικίας», ως επιτρεπτής επέμβασης, σε κάποιες κατηγορίες αγροτικών, χορτολιβαδικών ή δασικών εκτάσεων (με απόλυτη εξαίρεση το δάσος αυτό καθ’ εαυτό), με παράλληλη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής ανταποδοτικής αναδάσωσης πολλαπλάσιας έκτασης δασικών, γεωργικών ή άλλων εκτάσεων (τουλάχιστον δεκαπλάσιες), σε καθ’ εαυτό δάσος, που θα αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση της οικιστικής ανάπτυξης και θα γίνεται με δαπάνες των ιδιοκτητών των νέων τουριστικών κατοικιών. Προώθηση εθνικού σχεδίου ανάπτυξης και πώλησης υψηλής ποιότητας τουριστικής κατοικίας ως μέσο ανάπτυξης και μείωσης του δημόσιου χρέους

Ενέργεια

-Άμεση προώθηση της αξιοποίησης του ελληνικού ορυκτού πλούτου, περιλαμβανόμενου και του υποθαλάσσιου, με διεθνείς διαγωνισμούς για την παραχώρηση της έρευνας και εκμετάλλευσης των πιθανών κοιτασμάτων. Ολοκλήρωση των διαδικασιών καθορισμού των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ) της χώρας. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τον ορυκτό πλούτο.
- Άμεση προώθηση ενεργειακών επενδύσεων, στο πλαίσιο μιας πλήρως απελευθερωμένης και ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας και με έμφαση σε όσες είναι οικονομικά αποδοτικές, αφού ληφθεί υπ’ όψη η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις εκπομπές ρύπων. Πλήρης ιδιωτικοποίηση των δικτυακών φορέων (ΔΕΣΜΗΕ-ΔΕΣΦΑ), με ισχυρή εκτελεστική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.  Διευκόλυνση με κάθε τρόπο των επενδύσεων που στηρίζονται σε εγχώριες πηγές (π.χ. ανεμογεννήτριες, μικρά υδροηλεκτρικά, ηλιακή ενέργεια, λιγνίτης, γεωθερμία, βιομάζα), που προωθούνται ανάλογα με την οικονομική τους απόδοση  και τις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση νησιών-ηπειρωτικής χώρας (δίκτυο), στη δημιουργία εργοστασίων κατασκευής φωτοβολταϊκών πάνελ και ανεμογεννητριών (με απόκτηση τεχνογνωσίας από άλλες χώρες).

Τουρισμός

-Στρατηγικός σχεδιασμός για την τουριστική πολιτική με τη δημιουργία αυτόνομου υπουργείου Τουρισμού το οποίο εντάσσεται στον Πρωθυπουργό για να μπορεί να εξασφαλίζει αποτελεσματικά την διατομεακή προσέγγιση, μέσω συνεργιών με άλλους τομείς, όπως ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, οι μεταφορές, οι υποδομές και η εκπαίδευση
-Ενίσχυση του ρόλου των συλλογικών επιχειρηματικών φορέων του ιδιωτικού τομέα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της εθνικής τουριστικής πολιτικής, ιδίως στον τομέα του marketing και της επικοινωνίας αλλά και της εκμετάλλευσης των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας..

Ναυτιλία

-Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και επαναφορά σ’ αυτό του Λιμενικού Σώματος. Προσέλκυση νέων ανθρώπων στο ναυτικό επάγγελμα, με φορολογικές απαλλαγές και άλλα κίνητρα και αύξηση της δυναμικότητας της ναυτικής εκπαίδευσης με θαρραλέο άνοιγμα στην ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση.

Κτηνοτροφία

-Αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου και συγκράτηση του 10% του ενεργού πληθυσμού σ΄ αυτήν με τη στήριξη των νέων αγροτών. Αναδιάρθρωση των αγροτικών καλλιεργειών, ανάπτυξη της έρευνας και προσαρμογή των αγροτικών προϊόντων στις ανάγκες της αγοράς. Προώθηση και στήριξη της καλλιέργειας βιολογικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και εναλλακτικών καλλιεργειών, καθώς και εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής προϊόντων ονομασίας προέλευσης και χρήσης σημάτων ποιότητας.
-Μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής ( λχ αύξηση του συντελεστή επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς για όλα τα προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής,  αύξηση επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου). Δημιουργία συμπράξεων και δικτυώσεων για την καλύτερη οργάνωση του αγροτικού τομέα, καθώς και την προώθηση διεπαγγελματικών συμφωνιών και οργανώσεων μεταξύ των αγροτών. Κατάρτιση και ενημέρωση των παραγωγών για τις σύγχρονες καλλιεργητικές μεθόδους και πρακτικές, την ορθολογική χρήση των εισροών και τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων.
-Εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των αγροτικών συνεταιρισμών και παροχή κινήτρων για τη συνεργασία των συνεταιρισμών με τον ιδιωτικό τομέα και κυρίως τις τοπικές επιχειρήσεις. Κίνητρα για επενδύσεις στη συσκευασία και τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων.
-Εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης κινδύνων και ζημιών και ασφάλισης παραγωγής, ώστε να καλύπτονται και οι νέοι κίνδυνοι λόγω των κλιματικών αλλαγών, με τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού ενισχύσεων που θα χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσεων, σημαντικών μειώσεων τιμών κλπ.
-Ανάπτυξη  της κτηνοτροφικής παραγωγής. Διανομή εποικιστικών εκτάσεων για εκτατική περιφραγμένη κτηνοτροφία με προγράμματα ενίσχυσης βοσκοτόπων μέσω  σύγχρονων μεθόδων λιβαδοπονίας. Γενετική ταυτοποίηση και βελτίωση ζώων ελληνικών φυλών.

 

Ασφαλιστικό - Κοινωνική Μέριμνα

-Αξιολόγηση και πιστοποίηση όλων των φορέων -δημόσιων και μη, κερδοσκοπικών και μη παροχής υπηρεσιών μέριμνας και κοινωνικής φροντίδας. Κατοχύρωση του δικαιώματος επιλογής των ίδιων των επωφελούμενων των παροχών κοινωνικής πρόνοιας, για τον φορέα και τον  τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσουν τις ενισχύσεις που λαμβάνουν, έτσι ώστε, μέσω του ανταγωνισμού, να μείνουν στο χώρο φορείς που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αποτελεσματικότητα και ευαισθησία, μειώνοντας το συνολικό διαχειριστικό κόστος. Πρόταξη σε όλες τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας της διάστασης του φύλου, της αναπηρίας και της δυσκολίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
-Αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος, επί τη βάσει της αρχής: Ό,τι εισφέρεις, το παίρνεις πίσω τοκισμένο, με δημιουργία από το κράτος ατομικών συνταξιοδοτικών λογαριασμών με βάση τις εισφορές που πληρώνουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες. Η σύνταξη θα αποτελείται από τρία μέρη (τρείς πυλώνες). Την εθνική σύνταξη, την βασική ανταποδοτική και την επικουρική σύνταξη.
 
-Ειδικές πρόνοιες για τις μητέρες. Με τη μορφή επιδότησης των ασφαλιστικών τους εισφορών (ιδίως για περιόδους εγκυμοσύνης, λοχείας, πολλαπλής μητρότητας κ.λπ.), έτσι ώστε να εξασφαλίζουν περισσότερο ισότιμη αντιμετώπιση από τους εργοδότες και να μπορούν να υπερβαίνουν τις ανισότητες που υπάρχουν σήμερα στην αγορά εργασίας, χωρίς να παραβιάζονται οι ευρωπαϊκές αρχές περί ισότητας των φύλων. Προστασία με αντίστοιχο τρόπο των ομάδων του πληθυσμού με προβλήματα στη συμπλήρωση πλήρους ασφαλιστικού βίου, όπως οι άνεργοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι παλιννοστούντες.

Δημόσια Διοίκηση

-Ριζική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί και στελεχώνεται η δημόσια διοίκηση. Βασικές προτεραιότητες: (α) η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας, με στόχο τη μείωση του κόστους παντού και τη λειτουργία με λιγότερους υπαλλήλους, και την προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες, (β) η διαφάνεια με την προσεκτική μέτρηση κάθε πτυχής της κρατικής δραστηριότητάς του και την απόδοση λογαριασμού στους πολίτες, (γ) ένα πολυετές πρόγραμμα δραστικού περιορισμού και κωδικοποίησης των νόμων και των διατάξεων, με στόχο να έχουμε λιγότερους νόμους, οι οποίοι όμως να εφαρμόζονται.
-Αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Καλλικράτη, με ενίσχυση της δυνατότητας των νέων δημοκρατικά εκλεγμένων Περιφερειών και των νέων Δήμων, να δράσουν με λιγότερους γραφειοκρατικούς περιορισμούς. Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και της μείωσης της ανεργίας, αναθέτοντας στους δημοκρατικά εκλεγμένους Περιφερειάρχες να αξιοποιήσουν (σε συνεργασία με την Ε.Ε.) για το σκοπό αυτό το ΕΣΠΑ, που πρέπει να αλλάξει δραστικά κατεύθυνση και όσο μέρος του μπορεί να  απελευθερωθεί να έχει ως κεντρική προτεραιότητα την μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεω

Ασφάλεια

-Η αστυνομία να αφεθεί να κάνει τη δουλειά της με βάση το νόμο και χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις και διαχείριση του πολιτικού κόστους. Έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού, με καλύτερη εκπαίδευση, σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους και μηδενική ανοχή και στις μικρές ποινικές παραβάσεις, που δημιουργούν το φυτώριο ανομίας και ανασφάλειας για τους πολίτες. Με απόλυτο σεβασμό στους πολίτες,  αλλά με καμία ανοχή σε όσους παραβαίνουν τον ποινικό νόμο.  Οι άνδρες και γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας εξαιρούνται οποιασδήποτε νέας περικοπής μισθών και έχουν προτεραιότητα, όποτε υπάρξουν ξανά δυνατότητες, οικονομικής αναβάθμισης.

Μεταναστευτική Πολιτική

-Διακήρυξη της χώρας για τη μη αποδοχής περαιτέρω εισροής (νόμιμης η παράνομης), μεταναστών, τουλάχιστον μέχρι το 2020. Πίεση για την άμεση επαναδιαπραγμάτευση της Συμφωνίας Δουβλίνο ΙΙ (Κανονισμός 343/03), επέκταση των ευρωπαϊκών συμφωνιών επανεισδοχής και τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφής παράνομων μεταναστών, μια που μόνο με την συνολική πολιτική ισχύ της Ε.Ε. και την χρηματοδότησή της, μπορεί να πετύχει η προσπάθεια περιορισμού της παράνομης μετανάστευσης.
-Αποτελεσματικότερο έλεγχο των συνόρων, με ενίσχυση της συνοριοφυλακής και διεύρυνση της συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX.
-Άμεση καταγραφή όλων των παράνομων μεταναστών, ώστε να γνωρίζει το κράτος ποιοι είναι και να αρχίσει η απομάκρυνση τόσο των υφιστάμενων, όσο και όλων των νεοεισερχόμενων μεταναστών (που θα λειτουργήσει ως ισχυρό αντικίνητρο για την είσοδο νέων μεταναστών). Άμεση εξέταση των αιτημάτων χορήγησης ασύλου, ώστε κατ’ αυτών που δεν έχουν τις προϋποθέσεις χορήγησης της προστασίας αυτής, να κινείται άμεσα η διαδικασία επιστροφής. Περιορισμός του δικαιώματος αιτήσεως ασύλου  σε όσους  συλλαμβάνονται για παράνομες πράξεις .Περιορισμός του δικαιώματος δικαστικής αναστολής της επιστροφής των παράνομων μεταναστών. Δημιουργία Κέντρων προσωρινής κράτησης μεταναστών σε περιοχές «κλειδιά», ανά την επικράτεια, με αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων στρατοπέδων και λοιπών δημόσιων κτιρίων.
-Μηδενική ανοχή στα κυκλώματα παράνομης διακίνησης και εκμετάλλευσης ανθρώπων και στο παραεμπόριο, που έχει μετατραπεί σε μάστιγα για τον εμπορικό κόσμο της χώρας και πηγή διαρκούς διαρροής πολύτιμων εσόδων για το κράτος.

Δικαιοσύνη

-Πιστεύουμε στην ουσιαστική ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, από πολιτικές παρεμβάσεις. Η διαφάνεια, η τήρηση του νόμου  και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα.
-Η αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου και η διαμόρφωση μιας δίκαιης κοινωνίας  προϋποθέτει μια  βαθιά τομή στην επιτάχυνση της δικαστικής διαδικασίας και τη βελτίωση της ποιότητάς της δικαιοσύνης. Κύρια εργαλεία η μηχανοργάνωση, η μαζική διεύρυνση της προδικαστικής επίλυσης διαφορών, η συνεχής επιμόρφωση των δικαστών ,  ο δραστικός περιορισμός των αναβολών στις δίκες, η εφαρμογή των αποφάσεων που είναι  τελεσίδικες  –ιδιαίτερα όσες  είναι σε βάρος του κράτους-  την διοικητική και χωροταξική αναδιάρθρωση όλων των δικαστηρίων της χώρας, ο έλεγχος και θέσπιση κανόνων απόδοσης των δικαστηρίων και ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής τους.

Πολιτισμός - ΜΜΕ - Αθλητισμός

-Η πολιτική για τον πολιτισμό σε μια περίοδο κρίσης πρέπει να έχει ως κεντρικό στόχο την ευρύτερη δυνατή διάχυση της πολιτισμικής παραγωγής, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η πολιτική αυτή στηρίζεται στους ανθρώπους και τους φορείς του πολιτισμού, δημιουργεί νέα πεδία συνεργασίας μεταξύ του κράτους, του ιδιωτικού τομέα και των σύγχρονων δημιουργών, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν κατευθύνει και δεν χειραγωγεί πολιτικά την τέχνη.
-Κατάργηση της εισφοράς στην ΕΡΤ μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και χρηματοδότηση της κρατικής τηλεόρασης από τον προϋπολογισμό με ταυτόχρονο περιορισμό του μεγέθους της. Για την ενίσχυση της αντικειμενικής ενημέρωσης και της πολυφωνίας κατάργηση των μετρσεων ακροαματικότητας στη ζώνη των Δελτίων Ειδήσεων  για όλους τους σταθμούς.
-Ο αθλητισμός συνδέεται άμεσα με την ιστορία και τον πολιτισμό  της χώρας μας. Απαιτεί την διαφύλαξη του αθλητικού πνεύματος μέσα σε ένα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο, που καλύπτει τους αθλητές, τα αθλήματα και τους φιλάθλους . Σέβεται την αυτονομία  των αθλητικών οργανισμών και αποτρέπει την κομματική χειραγώγηση του αθλητισμού.  Υιοθετεί αυστηρή και χωρίς συμβιβασμούς τήρηση του νόμου για την αντιμετώπιση της μεγαλύτερης μάστιγας του ελληνικού αθλητισμού που  είναι η διάσπαρτη και ανεξέλεγκτη βία που επικρατεί τόσο μέσα όσο και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους με την ανοχή πολλές φορές  των αρμόδιων.

Πηγή: http://www.ioanniskriaras.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου