Αρχική

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Θέσεις της Δημοκρατικής Συμμαχίας για την Παιδεία

Θέσεις και προτάσεις της Δημοκρατικής Συμμαχίας για την αναδιάρθρωση της Παιδείας...

 
Ριζική αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, από γραφειοκρατικό με κεντρικό σχεδιασμό και ελεγχόμενο από το πολιτικό σύστημα, σε αποκεντρωμένο, αυτόνομο, με πρωταγωνιστές τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές και τους σπουδαστές.
 
-Ριζική αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, με εισαγωγή του συστήματος των κουπονιών. Αντί να δίνει το κράτος στα ιδρύματα το ποσό που αναλογεί στις εκπαιδευτικές δαπάνες κάθε μαθητή, φοιτητή ή σπουδαστή, δίνει το ποσό αυτό κατ’ ευθείαν στους γονείς (εφόσον πρόκειται για μαθητές) και στον ίδιο τον φοιτητή ή σπουδαστή, που θα μπορεί να το διαθέσει σε όποιο ίδρυμα επιλέγει, δημόσιο ή ιδιωτικό. Το κράτος εγγυάται το εξεταστικό σύστημα, την αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των εκπαιδευτικών από ανεξάρτητες αρχές, την αποδοχή όλων των μαθητών που το επιθυμούν σε όποιο σχολείο της ευρύτερης περιοχής που κατοικούν επιθυμούν, την ειδική αυξημένη επιδότηση σχολείων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές και των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.


 
-Περιορισμό των κεντρικών και περιφερειακών γραφειοκρατικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και δραστική μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών που εργάζονται εκεί. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γυρίσουν στις τάξεις τους. Περιορίζονται οι διακοπές, μέρος των οποίων θα διατίθεται σε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κατά έτος. Μείωση των χρόνων διδασκαλίας στα 30 χρόνια.

 
-Εισαγωγή της αρχής ένας φορητός υπολογιστής ανά μαθητή και εκπαιδευτικό, ο οποίος περιέχει κατ’ ελάχιστο 1000 βιβλία, διαθέσιμα στους μαθητές σε ηλεκτρονική μορφή. Μαζική και άμεση επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας, στις εξελίξεις της παιδαγωγικής επιστήμης και την αλλαγή της φιλοσοφίας του εκπαιδευτικού συστήματος.

 
-Αναμόρφωση του συστήματος των εκπαιδευτικών βιβλίων, με τη δυνατότητα των καθηγητών να επιλέγουν να διδάξουν και μεταξύ των διεθνώς καλύτερων βιβλίων στα γνωστικά αντικείμενα που δεν έχουν ιδιαίτερη ελληνική εξειδίκευση, μέσα από ένα σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης των σχετικών μεταφράσεων και παιδαγωγικών προσαρμογών, από το Υπουργείο Παιδείας.

 
-Άρση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, με στόχο ίσες ευκαιρίες σε άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 
-Ριζική μεταρρύθμιση της Ανώτατης και Ανώτερης εκπαίδευσης με την κατάργηση των προβλέψεων του Συντάγματος (Άρθρο 16) που απαγορεύουν στην ιδιωτική πρωτοβουλία στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 
-Κατάργηση της συμμετοχής των φοιτητών στις εκλογές οργάνων διοίκησης των ιδρυμάτων και περιορισμό της συμμετοχής τους στα όργανα διοίκησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μόνο όταν συζητούνται θέματα που άμεσα τους αφορούν.

 
-Θέσπιση αυστηρών κανόνων για την πρόοδο των φοιτητών στην επόμενη εκπαιδευτική περίοδο (έτος ή εξάμηνο). Κάθε φοιτητής έχει την ευκαιρία να περάσει όλα τα μάθηματά του σε δύο εξεταστικές περιόδους. Αν αποτύχει του δίνεται μια τρίτη ευκαιρία, εξετάζεται όμως από ειδική εξεταστική επιτροπή, χωρίς τη συμμετοχή του αρχικού εξεταστή. Αν αποτύχει τρίτη φορά δεν προχωράει στην επόμενη διδακτική περίοδο και επαναλαμβάνει την περίοδο (έτος ή εξάμηνο). Αν αποτύχει και πάλι στις τρεις διαδικασίες χάνει την φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα. 
 
-Ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των φοιτητών και σπουδαστών σε σχέση με τις δαπάνες διαβίωσης με την καθιέρωση ενός συστήματος φοιτητικών δανείων με επιτόκιο που επιδοτείται 100% από το κράτος. 
 
-Η έννοια του ασύλου δεν πρέπει να  αφορά συγκεκριμένους χώρους, αλλά την ιδιαίτερη προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας στην έρευνα και διδασκαλία. Η παρέμβαση της αστυνομίας στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ γίνεται αυτόματα, όπως και σε κάθε άλλον δημόσιο χώρο, σε οποιαδήποτε περίπτωση αυτόφωρου αδικήματος.
 
-Σύνδεση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας και συνεργασία με τις επιχειρήσεις. Προγράμματα προσέλκυσης φοιτητών από γειτονικές χώρες, και παραχώρηση δημόσιων εκτάσεων για την ανάπτυξη συνεργασιών ελληνικών δημοσίων ιδρυμάτων με μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και ενθάρρυνση ξενόγλωσσων ευέλικτων  προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω διαδικτύου.

-Οι φοιτητές αποκτούν πρόσβαση στη γνώση μέσω προτεινόμενης βιβλιογραφίας (επιστημονικών δημοσιευμάτων). Το παρωχημένο σύγγραμμα καταργείται, ενώ κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα πρέπει να παρέχει στον χώρο του δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κάθε φοιτητή μέσω ασύρματου δικτύου και δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους φοιτητές από τον προσωπικό τους χώρο (μέσω του συστήματος callback).
 
Πηγή: http://www.ioanniskriaras.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου