Αρχική

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Tάδε έφηΑπόσπασμα από το λόγο του Ιωάννη Καποδίστρια, Πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος, προς την Δ' Εθνοσυνέλευση
Ελπίζω ότι όσοι εξ' υμών συμμετάσχουν είς τήν Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ' εμού ότι είς τάς παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται είς Δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν νά λαμβάνουν μισθούς αναλόγως μέ τόν βαθμόν τού υψηλού υπουργήματός των καί μέ τάς εκδουλεύσεις των, αλλ’ ότι οί μισθοί ούτοι πρέπει νά αναλογούν ακριβώς μέ τά χρηματικά μέσα, τά οποία έχει η Κυβέρνησις είς τήν εξουσίαν της. Εφ' όσον τά ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά νά ζήσω, αρνούμαι νά εγγίσω μέχρι καί τού οβολού τά Δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα είς τόο μέσον ερειπίων καί ανθρώπων βυθισμένων είς εσχάτην πενίαν”
Ιωάννης  Καποδίστριας
Πρώτος  Κυβερνήτης  της  Ελλάδος, προς την Δ' Εθνοσυνέλευση.
ΦΥΣΙΚΑ… ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ!

Το πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου 1831 με το Ιουλιανό ημερολόγιο (δηλαδή στις 9 Οκτωβρίου 1831) έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος πυροβόλησαν και μαχαίρωσαν θανάσιμα τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια καθώς πήγαινε να παρακολουθήσει την κυριακάτικη θεία λειτουργία. Τον Καποδίστρια συνόδευε ο μονόχειρας σωματοφύλακάς του, Γεώργιος Κοκκώνης, ο οποίος πυροβόλησε τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη. Τον τελευταίο τον αποτελείωσε ο όχλος, το δε πτώμα του πετάχθηκε στο λιμάνι. Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης κατέφυγε στη γαλλική πρεσβεία, από όπου και παραδόθηκε στις αρχές για να δικαστεί ύστερα από την επιμονή του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί και απειλούσε να κάψει την πρεσβεία. Τελικώς καταδικάστηκε σε θάνατο και τουφεκίστηκε λίγες μέρες αργότερα. Ο τραγικός θάνατος του Καποδίστρια βύθισε σε θλίψη τον γεωργικό πληθυσμό ενώ αντίθετα στην Ύδρα δέχτηκαν την είδηση με πανηγυρισμούς.
Η δολοφονία του Καποδίστρια οργανώθηκε σύμφωνα με αρκετούς ιστορικούς από τη Μεγάλη Βρετανία και την Γαλλία. Απόδειξη ίσως είναι και το γεγονός ότι η γαλλική πρεσβεία δέχτηκε με ευκολία να παραχωρήσει άσυλο στον Γεώργιο Μαυρομιχάλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φάκελος για την δολοφονία του Καποδίστρια στα βρετανικά αρχεία παραμένει απόρρητος. Μετά την δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια, την θέση του κυβερνήτη ανέλαβε για κάποιο διάστημα ο αδερφός του, Αυγουστίνος Καποδίστριας, ως πρόεδρος της τριμελούς ανώτατης αρχής με το όνομα Διοικητική επιτροπή που διόρισε η Γερουσία. Τη σορό του Καποδίστρια την μετέφερε ο αδερφός του, Αυγουστίνος, στην Κέρκυρα όπου και ενταφιάστηκε στην Μονή Πλατυτέρας. Ως κυβερνήτης ο Καποδίστριας αρνήθηκε να δεχθεί μισθό, όπως επίσης αρνήθηκε χρηματική αποζημίωση από τον Τσάρο για να μην κατηγορηθεί από τους αντιπάλους του για μεροληψία απέναντι στη Ρωσία ενώ διέθεσε όλη του την περιουσία για τους σκοπούς της επανίδρυσης του κράτους. 
Ποιός Πολιτικός σήμερα θα το έκανε αυτό;
Βιβλιογραφία
  Τάκης Σταματόπουλος, Ο εσωτερικός Αγώνας, πριν και κατά την επανάσταση του 1821, εκδόσεις Κάλβος, Αθήνα 1979, τόμος Δ, σελ. 460-462
• Τάκης Σταματόπουλος, Ο εσωτερικός Αγώνας, πριν και κατά την επανάσταση του 1821, εκδόσεις Κάλβος, Αθήνα 1979, τόμος Δ, σελ. 462-463
  Αφιέρωμα στον Καποδίστρια, από το ένθετο Επτά ημέρες της εφημερίδας Η Καθημερινή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου