Αρχική

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Αποκαταστάσεις αθλητικών κακώσεωνΣτον Αθλητισμό οι κακώσεις είναι συχνές. Η αποκατάστασή τους πρέπει να είναι άμεση.
Η αποκατάσταση περιλαμβάνει:
Αρθροσκόπηση Γόνατος
-Πλαστική αποκατάσταση προσθίου χιαστού συνδέσμου με αυτομοσχεύματα ή άλλα μοσχεύματα.
-Πλαστική αποκατάσταση οπισθίου χιαστού συνδέσμου, οπισθίας έσω και έξω γωνίας. Μηνισκεκτομές, μηνισκοσυρραφές σε ρήξη μηνίσκου.
-Μικροκατάγματα, μεταμόσχευση οστεοχόνδρινων τεμαχίων, χονρομεταμόσχευση σε ελλείμματα χόνδρου.
-Καθαρισμός της άρθρωσης σε περιπτώσεις υμενικής χονδρομάτωσης, αρθροϊνωσης, σηπτικής αρθρίτιδας, ρήξεως συνθετικών μοσχευμάτων και υμενίτιδας.
-Πλικεκτομή σε περιπτώσεις  υπερτροφικής plica.
-Πλήρης αρθροσκόπική αποκατάσταση εξαρθρημάτων επιγονατίδος
Ποδοκνημικής
-Χονδρομεταμόσχευη, μικροκατάγματα, υμενεκτομή
-Αφαίρεση ελεύθερων σωματίων από την άρθρωση
Ισχίου
-Αφαίρεση ελευθέρων σωματίων απ΄την άρθρωση.
-Υμενεκτομή
Αγκώνος
-Αφαίρεση ελεύθερων τεμαχίων
-Υμενεκτομή
-Αντιμετώπιση επικονδυλίτιδος έσω ή έξω επικονδύλου
Ώμου
-Συρραφή ρήξεως και επιχείλιου  χόνδρου σε όλες τις ώρες
-Συρραφή ρήξεως του στροφικού πετάλου.
-Ακρωμοπλαστική και καθαρισμός του υπακρωμιακού ορογόνου θυλάκου
-Συρραφή ραγέντος υποπλατίου
-Αντιμετώπιση καταγμάτων και εξαρθημάτων του ώμου
-Καθαρισμός  της άρθρωσης σε περιπτώσεις υμενικής χονδρομάτωσης, αρθροϊνωσης, σηπτικής αρθρίτιδας
-Πλαστική αρθρικού θυλάκου
Πηχεοκαρπικής
-Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
-Ανάταξη καταγμάτων οσταρίων καρπού
-Αντιμετώπιση τενοντίτιδων, εκφυσίτιδων, αρχικών σταδίων οστεοαρθρίτιδας
Ενδοσκόπηση σπονδυλικής στήλης
-Λύση συμφύσεων
Υπέρηχοι για διάγνωση κακώσεων
Μεταμόσχευση χονδροκυττάρων οστεοχόνδρινων τεμαχίων
Έγχυση αυτοσωματικών αντιενζύμων σε κακώσεις αρθρώσεων και θλάσεις μυών
Διορθωτικές οστεοτομίες σε γόνατο και ισχίο
Θεραπεία shoke wave σε τενοντίτιδες tennis elbow, golfer’ welbow, πελματιαίας απονεύρωσης
Περιοστίτιδες
Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής (ασβέστωση υπερακανθίου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου