Αρχική

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Θέσεις της Δημοκρατικής Συμμαχίας για την Οικονομία


 

Θέσεις και προτάσεις της Δημοκρατικής Συμμαχίας για την αναδιάρθρωση της Οικονομίας...

Συνταγματική κατοχύρωση της αρχής των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών για την κεντρική διοίκηση και τους ΟΤΑ (κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο πρόσθετος δανεισμός σε περίπτωση φυσικών καταστροφών και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης). Η τελική απόφαση για πρόσθετο δανεισμό και παρέκκλιση από τη ρύθμιση να λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, όπου θα απαιτείται πλειοψηφία 180 βουλευτών.

 
-Πλήρης ιδιωτικοποίηση όσων ΔΕΚΟ ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύριο στόχο την ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Δεν έχει αναπτυξιακό νόημα ο απλός μετασχηματισμός ενός δημόσιου μονοπωλίου σε ιδιωτικό. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί για την φερεγγυότητά τους και την αναπτυξιακή τους προοπτική. Κατοχύρωση των ώριμων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

 
-Μέσα στην επόμενη πενταετία προχωρεί πλήρης αναδιοργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών έτσι ώστε  το δημόσιο να λειτουργεί με τα 2/3 του σημερινού ανθρώπινου δυναμικού του. Για το σκοπό, αυτό μεταξύ των άλλων,  θα επανεξετασθούν και θα προσαρμοσθούν στις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες  όλοι οι Οργανισμοί  και η στελέχωση των Υπουργείων και των δημοσίων Υπηρεσιών. Αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων με αντικειμενικά κριτήρια, μεταξύ των οποίων και η παραγωγικότητα. Καταργούνται οι Διευθυντές όλων των βαθμίδων επί θητεία. Σύνδεση του μισθολογίου με το βαθμολόγιο ώστε να αμείβονται καλύτερα οι θέσεις ευθύνης. Καθιέρωση ενιαίου μισθολογίου για το δημόσιο και τις ΔΕΚΟ.

-Μείωση των ελλειμμάτων με κύριο εργαλείο τη μείωση του κράτους –και όχι με αύξηση της φορολογίας, για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και να δημιουργηθούν ταχύτατα νέες θέσεις εργασίας. Μείωση του κράτους με εστίαση στις μεγάλες πηγές κακοδιαχείρισης και όχι οριζόντια και αδιακρίτως.

-Πλήρες πάγωμα των προσλήψεων μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων αορίστου χρόνου για την επόμενη τουλάχιστον πενταετία. Πενταετής δοκιμαστική θητεία για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο δημόσιο υπάλληλο και αντικειμενική αξιολόγηση του στη συνέχεια, για να κριθεί η υπηρεσιακή του επάρκεια.

-Μεταφορά επί μέρους δραστηριοτήτων του κεντρικού κράτους στον ιδιωτικό τομέα (outsourcing) και κατάργηση μη παραγωγικών  φορέων και οργανισμών. Επανασχεδιασμός των αρμοδιοτήτων και των μηχανισμών των ΟΤΑ στην Ελλάδα, ώστε να εκπληρώνουν στην πραγματικότητα και όχι στα λόγια τον κοινωνικό τους ρόλο.

-Δραστική μείωση όλων των μη επενδυτικών καταναλωτικών δαπανών του δημοσίου. Προτεραιότητα στη μείωση να έχουν -και για λόγους συμβολικούς-, οι κάθε είδους κομματικές και πολιτικές δαπάνες (μείωση της χρηματοδότησης κόμματων και της Βουλής των Ελλήνων κατά 40%,  κ.λπ.).

-Επανεξέταση από μηδενική βάση πελατειακών ρυθμίσεων με στόχο την αντιμετώπιση των μισθολογικών στρεβλώσεων και τον εξορθολογισμό των αμοιβών στον δημόσιο τομέα και τις ΔΕΚΟ, όπου είναι συστηματικά μεγαλύτερες σε σχέση με τις αμοιβές για ανάλογη εργασία που προσφέρεται στον ιδιωτικό τομέα.

-Μείωση μεγάλων συντάξεων (άνω των 2.000 ευρώ), όταν δεν έχουν καταβληθεί αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (πραγματικές ή νοητές), που να τις δικαιολογούν. Στις μειώσεις να περιλαμβάνονται και οι συντάξεις πολιτικών και διορισμένων με πολιτικά κριτήρια κρατικών λειτουργών.

-Λιγότερους φόρους και να τους πληρώνουν όλοι. Άμεσα μείωση και σταθεροποίηση του φορολογικού συντελεστή επιχειρήσεων στο 20% (με ταυτόχρονη εξάντληση στην πηγή του φόρου επί των μερισμάτων) και στη συνέχεια αντίστοιχα χαμηλούς συντελεστές στο εισόδημα από εργασία.
 
-Κατάργηση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων και σύνδεση των φορολογικών στοιχείων των επιχειρήσεων on line με το υπουργείο Οικονομικών.

 
-Κατάργηση της αρμοδιότητας φορολογικών ελέγχων από όλους τους σημερινούς υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών. Δημιουργία ενός εντελώς νέου μηχανισμού φορολογικών ελέγχων, που θα αποτελείται αποκλειστικά από νέους υπαλλήλους, μη μόνιμους με υψηλά προσόντα και καλά αμειβόμενους. Η παρακολούθηση και οι έλεγχοι θα γίνονται κυρίως ηλεκτρονικά.

-Συνταγματική απαγόρευση κάθε είδους γενικευμένης φορολογικής αμνηστίας (περαίωσης κ.λπ.). Οι έλεγχοι αφορούν μόνο την τρέχουσα χρήση και επεκτείνονται στο παρελθόν όταν διαπιστώνεται φοροδιαφυγή ή άλλη σοβαρή φορολογική παράβαση.

-Μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διαβίωσης, όπως επίσης και σε αγαθά και υπηρεσίες που συνιστούν τους πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας (λ.χ τουρισμός και αγροτικά προϊόντα μεσογειακής διατροφής και υψηλής προστιθέμενης αξίας).
 
-Κατάργηση των μη ανταποδοτικών πόρων υπέρ τρίτων. Όπου υπάρχει ανάγκη χρηματοδότησης υπαρκτών αναγκών καλύπτονται από χρηματοδότηση του κρατικού προϋπολογισμού.

-Να επιδοτείται η εργασία και όχι η ανεργία, με μείωση των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών κατά 10% και κατά 50% τα πρώτα τρία χρόνια για νέες επιχειρήσεις και για επιχειρήσεις που δημιουργούν νέοι κάτω από 30 ετών. Όσοι τίθενται εκτός εργασίας, παράλληλα με τα προγράμματα επανακατάρτισης, να λαμβάνουν ενίσχυση από τον ΟΑΕΔ για μακρύτερο χρονικό διάστημα, η οποία θα μειώνεται σταδιακά. Όχι μόνο επανακατάρτιση στους ανέργους, αλλά και παροχή νέας γνώσης στους εργαζόμενους και τους επιχειρηματίες. Κουπόνια κατάρτισης για όλους τους παραγωγικούς ανθρώπους στη χώρα.
 
-Θέσπιση «ηλεκτρονικής υπογραφής» και «ηλεκτρονικής ταυτότητας» των επιχειρήσεων και υποχρέωση αποδοχής από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες αιτήσεων, εγγράφων κ.λπ., που αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

-Άμεση ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που  προβλέπει εξόφληση των επιχειρήσεων από το δημόσιο σε διάστημα 30-60 ημερών από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων.

-Κατάργηση των ελάχιστων ποσοστών κέρδους και του κρατικού προσδιορισμού ελάχιστων αμοιβών και τιμών.

-Συνταγματική κατοχύρωση της -πλήρους και χωρίς όρους- ελευθερίας ασκήσεως κάθε επαγγέλματος, από τους έχοντες πιστοποιημένη επάρκεια των απαραίτητων προσόντων.

-Επιδότηση μη ελκυστικών θέσεων εργασίας, που καλύπτονται από μαύρη εργασία (κυρίως λαθρομετανάστες) & συμβάσεις ορισμένου χρόνου με μειωμένες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και μακροχρόνια άνεργους. Πιο αυστηρή νομοθεσία για τη «μαύρη» και ανασφάλιστη εργασία.
 
Πηγή: http://www.ioanniskriaras.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου