Αρχική

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Νευρογλωσσολογικὸς Προγραμματισμός
Ὁ Νευρογλωσσολογικὸς Προγραμματισμός είναι ένα μοντέλο επικοινωνίας και συμπεριφοράς που δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του εβδομήντα.
Ο ΝΓΠ προέρχεται λοιπὸν απὸ νευρολογικές, γλωσσολογικὲς και εν γένει γνωστικὲς επιστήμες και συνεπώς, υπάρχουν υπερκαλύψεις μεταξὺ του ΝΓΠ και των άλλων τομέων της  ψυχολογίας.
Επίσης εμπεριέχει αρχὲς του προγραμματισμού υπολογιστών και της θεωρίας συστημάτων. Ὁ ΝΓΠ αποσκοπεί στο να κάνει μια σύνθεση μεταξὺ των διαφορετικών επιστημονικών θεωριών και μοντέλων. Μία απὸ τις άξιες του ΝΓΠ είναι να συγκεράσει διαφορετικοὺς τύπους θεωριών σε μία και μοναδικὴ δομή.
Εν κατακλείδι, ὁ ΝΓΠ νοείται ως:
  • Μια μεθοδολογία:
    Μια μέθοδος μοντελοποίησης  του βιώματος και της συμπεριφοράς των πιο επιτυχημένων ανθρώπων σε διαφόρους τομείς, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να τη μάθουν.
  • Μια τεχνολογία:
    Ένα σύστημα τεχνικών  που απορρέουν άμεσα ή έμμεσα  απὸ τη διαδικασία μοντελοποίησης που μπορούν να εφαρμοστούν κατὰ περίπτωση.
  • Μια γνωσιολογία:
  • Ένα σύστημα γνώσεων και αξιών και μια στάση απέναντι στις διαδικασίες της ζωής.
Εδώ θα πρέπει να σημανθεί ότι ὁ ΝΓΠ δεν είναι και δεν μπορεί να είναι μια φιλοσοφία ή μια θεολογία για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Δεν υποκαθιστά μια φιλοσοφία ζωής ή μια πίστη.
ΝΓΠ και εφαρμογές
Με τον καιρὸ ο ΝΓΠ ανέπτυξε μερικὰ εξαιρετικά ικανά «εργαλεία» για την επικοινωνία και αλλαγή σε μια σειρὰ πεδίων εφαρμογής και ειδικότερα στον τομέα της διοίκησης, στὸν τομέα της εκπαίδευσης και της δημιουργικότητας, και φυσικὰ στον τομέα της υγείας και της θεραπείας.
Ειδικά στον εργασιακό τομέα είναι αυτὰ τα «εργαλεία» πολὺ ωφέλιμα, γιατὶ κάθε διευθυντὴς μπορεί να βελτιώσει την καθοδηγητικὴ του ικανότητα και με καλύτερη κατανόηση του εαυτού του και των συνεργατών του μπορεί να ηγείται και να καθοδηγεί πιο ολικὰ και φιλόστοργα.
Νέοι δρόμοι μπορούν να ανοίξουν και η δημιουργικότητα και η καινοτομία μπορούν να πάρουν μια τελείως καινούργια αξία στην επιχείρηση.
Ποιοι χρειάζεται να κάνουν σεμινάρια νευρογλωσσικού προγραμματισμού
Όλοι όσοι ασχολούνται με  σοβαρά ανθρώπινα προβλήματα  όπως το διαζύγιο, την πτώχευση, την κατάθλιψη και πολλά άλλα. Εκπαιδεύονται στο πώς να αλλάζουν την ψυχολογία των ατόμων που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα και μαθαίνουν καινοτόμες στρατηγικές παρέμβασης και ασκήσεις σε πρακτικές που μπορούν να εφαρμόσουν στους πάσχοντες.
Στρατηγικές παρέμβασης ΝΓΠ στον επιχειρησιακό χώρο
Στρατηγική παρέμβαση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη επιχειρησιακή πράξη. Εκμάθηση για το πώς να ωθήσουν την  διαπροσωπική δυναμική και την ιεραρχική οργάνωση σε μια επιχείρηση και πώς να αντιμετωπιστούν  οι συγκρούσεις στο τρίγωνο των στελεχών, των διευθυντών και των εργαζομένων. Όλοι οι επαγγελματίες επιχειρήσεων μπορούν να αποκτήσουν με τον Νευρογλωσσολογικό Προγραμματισμό πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο χώρο εργασίας, χρησιμοποιώντας κάποιες στρατηγικές.

Στρατηγικές παρέμβασης ΝΓΠ και υπνοθεραπεία

Οποιοδήποτε άτομο που θέτει κάποιους στόχους ή αντιμετωπίζει οποιαδήποτε δυσκολία στην επίλυση κάποιων προβλημάτων μπορεί να βρει λύση μέσα από θεραπευτικές παρεμβάσεις όπως με την μέθοδο του υπνωτισμού.

Στρατηγική παρέμβασης ΝΓΠ και στην Υγεία

Οι γιατροί, οι οδοντίατροι αλλά και όλοι οι επαγγελματίες υγείας με τον Νευρογλωσσικό προγραμματισμό μπορούν να αντιμετωπίσουν τον ασθενή ολιστικά και στο ιδιωτικό ιατρείο, αλλά και στο νοσοκομείο.

This is The Power!
The greatest power in the universe is a feeling - a feeling harnessed by the greatest thinkers, discoverers, inventors, and saviors of the world.
You are just one feeling away from changing your life... just one feeling away from the life of your dreams.
Αυτή είναι η δύναμη!
Η μεγαλύτερη δύναμη στο σύμπαν είναι ένα συναίσθημα που έχει αξιοποιηθεί από τους μεγαλύτερους στοχαστές, εξερευνητές, εφευρέτες, και σωτήρες του κόσμου.
Είστε μόνο ένα συναίσθημα μακριά από την αλλαγή της ζωής σας ... μόνο ένα συναίσθημα μακριά από τη ζωή των ονείρων σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου