Αρχική

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Μετάλλαξη EGFRvIII σε γλοιοβλαστώμαΗ μετάλλαξη ΙΙΙ του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFRvIII) είναι μια ογκογόνος, μεταλλαγμένη μορφή του EGFR που εκφράζεται συνήθως στα γλοιοβλαστώματα, αλλά ανιχνεύεται επίσης και σε διάφορους επιθηλιακούς καρκίνους. 
Πρόκειται για in-frame έλλειψη των εξωνίων 2-7 από την εξωκυτταρική περιοχή του υποδοχέα. Η πρωτεΐνη EGFRvIII, που εκφράζεται περίπου στο 30-60% των όγκων του πολύμορφου γλοιοβλαστώματος αλλά είναι απούσα στους φυσιολογικούς ιστούς.
Η μετάλλαξη EGFRvIII είναι ένας μοναδικός αντιγονικός στόχος για εμβόλια που χρησιμοποιούν αντι-ΕGFRvIII αντισώματα και θεωρείται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το καθορισμό της ανταπόκρισης στη θεραπεία με ανασταλτικούς παράγοντες κινάσεων EGFR. Οι κλινικές δοκιμές για το εμβόλιο που στοχεύει την μετάλλαξη III βρίσκονται σε φάση ΙΙΙ. Τέτοιες μοριακά στοχευμένες προσεγγίσεις έχουν κάνει την κλινική ανίχνευση EGFRvIII προτεραιότητα.
Υλικό/τρόπος λήψης:
Φρέσκος ιστός ή ολόκληρος κύβος παραφίνης ή 10 τομές από τον αντίστοιχο κύβο παραφίνης των 10μm σε Eppendorf φιαλίδιο.
Χρόνος
Συνήθως χρειάζονται 7 εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν χρειαστεί επανάληψη.
   
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου