Αρχική

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

PET-CT SCAN στην υποτροπή
Ο ρόλος του PET στην ανίχνευση της υποτροπής μετά από θεραπευτική χειρουργική επέμβαση είναι αβέβαιος. 
Αν και οι πρώιμες υποτροπές, όπως και μη αναμενόμενοι δεύτεροι πρωτοπαθείς όγκοι μπορεί να βρεθούν σε ορισμένους ασθενείς, τα οφέλη αυτά αντισταθμίζονται από τα ψευδώς θετικά και ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα και την αβεβαιότητα ως προς το αντίκτυπο στην επιβίωση της προσθήκης PET στην μετεγχειρητική παρακολούθηση.  
Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται σε μια μελέτη που  τυχαιοποιημένα 130 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε δυνητικά θεραπευτική εκτομή του παχέος εντέρου ή του καρκίνου του ορθού  μετά παρακολουθήθηκαν με τα συμβατικά μέσα επιτήρησης (καρκινικοί δεικτες στον ορό, υπερηχογράφημα, ακτινογραφία θώρακος και αξονική τομογραφία, στις 9 και 15 μήνες) με ή χωρίς ΡΕΤ scan στις 9 και 15 μήνες. Επειδή κάποια στοιχεία χάθηκαν, οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε 125 ασθενείς (60 στην ομάδα του ΡΕΤ έναντι 65 στή συμβατική ομάδα). Ο αριθμός των ασθενών με υποψία υποτροπής ήταν 44 (23 στην ομάδα του PET και 21 στην συμβατική ομάδα) κι έγινε επιβεβαίωση με βιοψία ή χειρουργική επέμβαση σε 15 ασθενείς στην ομάδα του ΡΕΤ έναντι 12 στην συμβατική ομάδα (25 έναντι 18,5 τοις εκατό ), μια διαφορά που δεν ήταν στατιστικά σημαντική. 
Στην ομάδα ΡΕΤ υπήρχε  σημαντικά μικρότερος χρόνος μέχρι την υποτροπή (12 έναντι 15 μήνες), και οι υποτροπές  πιο συχνά θεραπεύθηκαν με χειρουργική επέμβαση σε αυτή την ομάδα (δέκα εναντίον δύο). Το ΡΕΤ επίσης ανίχνευσε 3 μη αναμενόμενους δεύτερους πρωτοπαθείς όγκους ένα γαστρικό GIST και δύο πρωτοπαθείς καρκίνους του πνεύμονα. Τρεις ασθενείς είχαν ψευδώς θετικό αποτέλεσμα  και δύο από τους 25 ασθενείς με την υποτροπή είχε ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα.
Μέχρις ότου περαιτέρω στοιχεία είναι διαθέσιμα, τα PET δεν έχουν ρόλο στην παρακολούθηση ρουτίνας. 
Από την άλλη πλευρά, για τους ασθενείς με επίμονα αυξημένο CEA στον ορό, όταν οι άλλες διαγνωστικές εξετάσεις δεν αποκαλύπτουν την υποτροπή το PET scan μπορεί να αποκαλύψει απόκρυφη μεταστατική νόσο και ενδεχομένως να τροποποιήσει την  διαχείριση των ασθενών. 
Βιβλιογραφία 
Sobhani I; Tiret E; Lebtahi R; Aparicio T; Itti E; Montravers F; Vaylet C; Rougier P; Andre T; Gornet JM; Cherqui D; Delbaldo C; Panis Y; Talbot JN; Meignan M; Le Guludec D,  Early detection of recurrence by 18FDG-PET in the follow-up of patients with colorectal cancer, Br J Cancer. 2008 Mar 11;98(5):875-80. Epub 2008 Feb 26.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου